oceaangeletterdheid_animatie_NL.mov

Oceaangeletterdheid

De oceaan is verweven met ons bestaan. Ze maakt deel uit van het systeem Aarde en staat met alle onderdelen in verbinding. Een gezonde toestand van de oceaan is van cruciaal belang zodat volgende generaties een leefbare aarde zullen hebben. Het loont daarom de moeite om onze band met de oceaan te verkennen, te koesteren en verder te versterken. Wereldwijd ijveren onderzoekers, onderwijzers, mensen uit het beleid en uit de maritieme industrie ervoor om de oceaan meer zichtbaar te maken in de scholen. Het onderwijs kan jongeren gevoelig maken voor de complexe problemen en uitdagingen waarmee we als samenleving worden geconfronteerd, en hen een toekomst- en maatschappijgerichte manier van denken aanleren. Om jongeren tot nadenken aan te zetten en tot handelen te inspireren is er een minimum aan ‘ocean literacy’ (oceaangeletterdheid) nodig. Leerlingen worden zo bewust van wat de oceaan voor de mens betekent, kennen onze impact op de oceaan en zoeken mogelijkheden om deze te minimaliseren.

De ocean literacy beweging ontstond in de VS omstreeks 2005. Grote Amerikaanse instellingen waaronder de National Geographic Society en de National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) stelden een pamflet samen met wat iedereen zou moeten weten over de oceaan. Dit bestaat uit 7 hoofdprincipes (en 44 meer gedetailleerde concepten) die een leidraad vormen voor wat leerlingen weten over de oceaan. Ze dienen telkens als leidraad voor het STEM4SEA lesmateriaal.

De 7 hoofdprincipes van oceaangeletterdheid

  1. De aarde heeft één grote oceaan met vele eigenschappen.

  2. De oceaan en het leven in de oceaan vormen de eigenschappen van de Aarde..

  3. De oceaan heeft een grote invloed op het weer en klimaat.

  4. De oceaan maakt het leven op Aarde mogelijk.

  5. De oceaan ondersteunt een grote diversiteit aan leven en ecosystemen.

  6. De oceaan en de mensheid zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

  7. De oceaan is grotendeels niet onderzocht.

Meer weten: Copejans, E. (2014). Wat iedere leerling over de oceaan zou moeten weten, Ocean literacy. Jaarb. aardrijkskd (Gent) 2014: 63-70, klik hier)