“With every drop of water you drink, every breath you take, you’re connected to the sea.

No matter where on Earth you live.”

Sylvia Earl


STEM4SEA is een ambitieus tweejarig project gesubsidieerd door het flankerend onderwijsbeleid van de provincie West-Vlaanderen.

Wat ooit gestart is met een droom van de ouderraad Club 250, werd concreet uitgewerkt door onze basisschool Sint-Lodewijkscollege Spoorwegstraat.

Samen met de ouderraad dienden we een aanvraag tot subsidiëring in bij de Provincie West-Vlaanderen - Flankerend Onderwijs. Onze aanvraag werd goedgekeurd en het project STEM4SEA zag het levenslicht.

Tijdens het eerste schooljaar ontwikkelden we STEM-activiteiten met de zee als rode draad. We vonden hiervoor een droompartner, namelijk het Vlaams Instituut voor de Zee . Het VLIZ staat in voor het wetenschappelijke luik van het project.

Het doel van dit project is tweeledig: enerzijds is het de bedoeling om de STEM-didactiek verder uit te dragen in het basisonderwijs door middel van kant en klare activiteiten. Anderzijds hebben we als doel om de leerlingen van het basisonderwijs via STEM-activiteiten in contact te brengen met de zee. Op een innovatieve, leuke en aantrekkelijke manier maken we kinderen meer ‘oceaangeletterd’ zodat ze meer bewust worden van het verband tussen de zee en hun eigen dagelijkse leven.