STEM? Een specifieke didactische aanpak!

Bij STEM-activiteiten staat het proces centraal.

De leerlingen zoeken een oplossing voor een bepaald probleem vanuit een authentieke context.

Ze doen dit door zaken te onderzoeken en vast te stellen, dingen te maken, hun ontwerpen te testen en te optimaliseren, de nodige wiskundige inzichten toe te passen en ten slotte stellen ze hun mogelijke oplossing voor het probleem voor aan hun klasgenoten.

Communiceren, samenwerken, probleemoplossend vermogen, creativiteit, kritisch denken, zelfsturing... Allemaal 21ste eeuwse vaardigheden die geoefend worden en onze kinderen nodig zullen hebben in onze o zo snel veranderende en onbekende toekomst.

Als leerkracht neem je een begeleidende rol op en leer je samen met de leerlingen. Wanneer leerlingen op een probleem stoten, is het de bedoeling dat je hen de mogelijke oplossing niet verklapt, maar hen vragen stelt die de leerlingen aanzet tot doordenken waardoor ze zelf tot de oplossing komen door redeneren. Je vindt hier per fase enkele mogelijke vragen.

Zin om zelf een STEM-activiteit uit te schrijven? Via deze link kan je het blanco formulier downloaden. Gebruik deze STEM-kapstok om je activiteit op te bouwen. Laat hierbij zeker geen onderdelen wegvallen!