Voor je aan de slag gaat...

STEM is een specifieke didactische aanpak. Het is dan ook belangrijk dat je voorafgaande pagina's grondig hebt doorgenomen.

Iedere activiteit is voorzien van volgende zaken:

  • een leerkrachtenfiche: Deze fiche bezorgt de leerkracht de wetenschappelijke achtergrond die van toepassing is/kan zijn bij de activiteit.

  • een lesplan: In het lesplan is het volledige lesverloop volgens de stappen van de STEM-didactiek uitgeschreven.

  • een leerlingenfiche: Deze fiche gebruiken de leerlingen om hun brainstorm, ontwerp, onderzoeksresultaten te noteren/tekenen. Je voorziet één fiche per groepje.

  • een presentatie: De presentatie ondersteunt de leerkracht bij het geven van de activiteit met kernwoorden en beelden/internetlinks.

  • een lesfilm: Onder het motto 'Een beeld zegt meer dan 1000 woorden' hebben we per activiteit een lesfilm gemaakt. Deze film laat elke stap van de didactiek zien in de praktijk en dient als voorbereiding voor de leerkracht. Zie het als een lesvoorbereiding in beelden ;) Je kan deze film volledig bekijken of scrollen naar het gewenst moment.

  • inspirerende foto's: Tot slot voorzien we per activiteit nog een map met inspirerende foto's ter ondersteuning van de leerkracht.

We adviseren om eerst de site door te nemen, vervolgens de documenten van de activiteit te bekijken en daarna de film om zo een grondige voorbereiding van de activiteit te hebben.

Eerste graad

De leerlingen gaan op zoek naar de oorsprong van de spullen om zich heen en bedenken een vervoermiddel voor op het water.

Tweede graad

De leerlingen gaan creatief aan de slag met verschillende materialen om zich voor te bereiden op de zeespiegelstijging.

Derde graad

De leerlingen gaan op onderzoek uit voor het bouwen van hun eigen onderzeeër. Drijven, zweven en zinken zonder handen...

Eerste graad

De leerlingen ontdekken dat de zee niet blauw is en het licht niet wit. Ze onderzoeken de kleuren van het licht en de invloed van verschillende zaken op de kleur van de zee.

Tweede graad

De leerlingen bedenken een recept met diverse soorten zeewier als hoofdingrediënt.

Derde graad

De leerlingen maken kennis met bioluminescente en biofluorescente onderwaterwezens en onderzoeken of ze zelf verf kunnen maken die oplicht in het donker.