Stena Recycling

Stena Recycling

Stena Recykling gör en satsning på kvinnlig löpning. På så sätt stöttar de några av våra elitlöpare och bidrar till att öka intresset för löpning bland våra barn och ungdomar.

Linn Söderholm

Sara Christiansson

Amèlie Svensson