Samhällsansvar

Vill ni dela vårt samhällsansvar genom att bli vår samarbetsparter och på så sätt sprida hälsa och fysisk aktivitet till fler.

Hör av dig till:

Cecilia Hallin Event & Marknad
0708 75 38 87
cecilia.hallin@saik.nu


2021 fick vi Partille Kommuns miljörpris, något vi är väldigt stolta över.

Som partner är du med och stöttar vår verksamhet.

 

Sävedalens AIK Friidrott är en förening med verksamhet i hjärtat av Sävedalen. Vi växer så det knakar. Friidrott engagerar fler och fler barn, ungdomar och vuxna. Hösten 2023 startade vi upp hela fem grupper med barn födda, utöver de femtioen grupper vi redan har. Tillsammans vill vi vara en förening där alla är välkomna oavsett ambitionsnivå och förutsättningar.

 

Friidrott ska kunna var en idrott hållbar för ett livslångt idrottande med såväl lek som elitprestation.

 

I vår förening tränar killar och tjejer ihop på lika villkor. Av våra aktiva är lika många killar som tjejer. Vi verkar för att alla medlemmar ska känna sig välkomna, inkluderade och bli bemötta med respekt. Alla ska ha möjlighet att vara med och påverka genom delaktighet och demokrati.

 

Sommartid under skollov bedriver vi friidrott för de allra yngsta. Detta är ett första steg in i ett liv med idrott. Här har många unga en chans att prova friidrott men också en möjlighet för oss att ta vårt samhällsansvar för att sprida glädje och inspiration genom att sätta barn och ungdomar i rörelse. I vår friidrottsskola är det våra ungdomar som är tränare. Tillsammans med kommunen hjälper vi på så sätt många av våra aktiva till ett bra extrajobb. För oss som förening kan vi på det sättet också hjälpa våra unga aktiva att kombinera jobb med träning men också bygga erfarenheter som tränare och ledare och vi hoppas på det sättet bidra till framtidens hälsa och aktivitet.

Vår förening har deltagit i utbildningen High Five via Rädda Barnen och SISU Idrottsutbildarna. Syfte med handlingsplanen är att skapa en beredskap och rutiner för att förebygga, upptäcka och hantera mobbning, diskriminering och kränkningar i föreningen. Resultatet är den här handlingsplanen för både förebyggande arbete och med konkreta åtgärder för hur vi kan agera om något händer.


Tillsammans med Partille kommun jobbar vi som Hållbar förening

En viktig roll i samhället

Idrottsrörelsen och vårt rika föreningsliv spelar en mycket stor roll i Partille inte minst när det kommer till att skapa ett hållbart samhälle. Partilles föreningar möter ett stort antal invånare i alla åldrar och möjliggör en aktiv och meningsfull fritid. Hållbar förening syftar till att stärka och stötta föreningslivet i bland annat värdegrund- och ledarskapsfrågor. Målet med hållbar förening är att skapa trygga och hälsosamma miljöer, kvalitetssäkra föreningen, bedriva ett aktivt förebyggande arbete samt en möjlighet till extrastöd för föreningens barn- och ungdomsverksamhet. Arbetet innehåller sex delområden: Värdegrund, Ledarskap, Trygghet, Delaktighet, Hälsa och Miljö.

Agenda 2030, Barnkonventionen och Föreningslivet

Föreningslivet är en viktig aktör i genomförandet av Agenda 2030 och de globala målen för en hållbar utveckling. I arbetet med Hållbar förening berörs många av de 17 målen och föreningslivet har en betydande kraft i arbetet med att skapa ett väl fungerande samhälle.

Barnkonventionen blev lag i Sverige 1 januari 2020 och gäller även föreningslivet. Barnkonventionen består av 54 artiklar som skyddar barns rättigheter och är beslutad av FN. Alla under 18 år räknas som barn. Tillsammans med Röda Korset har idrotten fördjupat sig i fyra av Barnkonventionens artiklar:

Artikel 2 – Allas lika värde

Idrotten ska vara öppen och tillgänglig för alla, oavsett kön, hudfärg, språk, sexuell läggning eller funktionsvariation. Detta är en princip om icke-diskriminering.

Artikel 3 – Barns bästa

Barnets bästa betyder att vuxna och barn tillsammans skapar en miljö där barnen har roligt, koncentrerar sig och gör sitt bästa, men inte pressas för hårt av tränare och ledare.

Artikel 6 – Rätt till utveckling

Alla barn har rätt att utvecklas fysiskt, psykiskt, socialt och idrottsligt.

Artikel 12 – Delaktighet och inflytande 

Alla barn har rätt till delaktighet, inflytande över träningen, att få komma till tals och att fatta egna beslut.,