Pełna informacja

Prawa pasażerów lotniczych w Unii Europejskiej


Wszyscy usługodawcy, w szczególności przewoźnicy lotniczy, biura podróży i lotniska mają obowiązek rzetelnego informowania klienta o prawach pasażerów oraz pełnego przestrzegania tych praw. Podajemy listę podstawowych praw i zasad przed, w trakcie i po podróży lotniczej.


 • Prawo do pełnej, rzetelnej i prawdziwej informacji.

 • Prawo do informacji o cenie całkowitej, w tym opłatach dodatkowych.

 • Uwaga! W przypadku zakupu biletu przez Internet konsument nie ma prawa odstąpienia od umowy.

 • Prawo do odstąpienia od umowy w przypadku podwyższenia ceny.

 • Prawo do otrzymania wyciągu z najważniejszych przepisów, regulaminów, warunków przewozu.

 • Prawo do opieki w trakcie podróży, szczególnie podczas opóźnienia i odwołania lotu.

 • Prawo do pomocy osobom niepełnosprawnych lub z ograniczoną możliwością poruszania się.

 • Prawo do odszkodowania w przypadku odwołania lub znacznego opóźnienia rejsu oraz odmowy wpuszczenia na pokład.

 • Prawo do zwrotu kosztu biletu wraz z ewentualnym bezpłatnym powrotem w przypadku odwołania lub znacznego opóźnienia rejsu oraz odmowy wpuszczenia na pokład.

 • Prawo do zmiany planu podróży.

 • Prawo do odszkodowania i zaliczki za szkody na osobie. Prawo do odszkodowania za szkody na bagażu.

Chcesz dowiedzieć się więcej o prawach pasażerów lotniczych? Zapraszamy do odwiedzenia naszego bloga "Głos Pasażerów"