Dobro pasażerów

Rozumiemy sprawy, które są dla Ciebie ważne!

Przyjazne Latanie to niezależna organizacja pozarządowa, reprezentująca i wspierająca pasażerów - najsłabszą ze stron umowy transportowej. Pomagamy pasażerom wybrać usługodawców, którzy szanują ich prawa. Inicjujemy i działamy na rzecz korzystnych zmian dla podróżujących drogą powietrzną. Na pierwszym miejscu stawiamy dobro i satysfakcję pasażerów.Naszą misją jest:

  • zapewnienie korzystnych i przejrzystych warunków umów dla podróżujących drogą powietrzną,

  • wspieranie rzetelnej obsługi pasażerów,

  • promowanie dobrych praktyk wśród usługodawców,

  • upowszechnianie osiągnięć technologicznych i standardów bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym,

  • wzrost zadowolenia pasażerów.


Co robimy dla pasażerów?


Przyjazne latanie pomaga pasażerom, którzy mają pytania związane z biletem i usługą lotniczą, lub mają problem z egzekwowaniem przysługujących im praw. Zebrane opinie i dowody dają nam pewność, że wiemy, co dzieje się podczas podróży lotniczych. Nasza wiedza, doświadczenie i podejmowane działania służą wszystkim pasażerom. Chcemy, aby głos pasażerów był brany pod uwagę przy podejmowaniu decyzji dotyczących przyszłości lotnictwa cywilnego, szczególnie celem zapewnienia przyjaznych podróży.

Nasz wspólny cel realizujemy przede wszystkim przez:

  1. edukowanie pasażerów w zakresie praw i stale zmieniających się warunków świadczenia usług przewozów lotniczych;

  2. promowanie rzetelnej usługi przy zakupie biletu oraz obsługi przed, w czasie i po podróży;

  3. zachęcanie pasażerów do wyrażania poglądów, dzielenia się doświadczeniami i wspierania kampanii na rzecz korzystnych zmian;

  4. reprezentowanie pasażerów i prezentowanie ich opinii decydentom, inicjowanie rozwiązań oraz dążenie do ich wprowadzenia;


Sprawozdania z działalności

Stowarzyszenie posiada status Organizacji Pożytku Publicznego (OPP) od 2016 roku. Sprawozdania z działalności są publikowane w bazie OPP. Link do sprawozdań znajduję się tutaj (po wpisaniu w polu wyszukiwarki nazwa organizacji: "Przyjazne Latanie").