Zadzwoń do eksperta: +48 539 333 123
Napisz do eksperta:
pomoc@przyjaznelatanie.pl

Przetwarzanie danych osobowych


Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Praw Pasażerów „Przyjazne Latanie”;

  2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: kontakt@przyjaznelatanie.pl;

  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych stowarzyszenia oraz przesyłania Państwu informacji o działaniach stowarzyszenia – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

  4. kategoria danych osobowych: dane niewrażliwe;

  5. Pana/Pani dane osobowe pozyskano za pośrednictwem strony Internetowej stowarzyszenia;

  6. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;

  7. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą do momentu wniesienia sprzeciwu;

  8. posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w celach inne niż statutowe;

  9. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego