Esperanto sur la strando 2020

"Ĉebaltaj paganoj"


Esperanto na plaży 2020 : "Nadbałtyccy poganie"

EO:

En septembro 2020 ni renkontiĝos la okan fojon!

Dum ĉi- jara evento ni provos eklerni kio okazis ĉe la Balta Maro antaŭ ol Pollando. Kiel vivis Slavoj? Kiel aspektis kontaktoj kun aliaj gentoj? Krom tio ni planas artan programon kaj aliaj surprizoj.

Kiam: 10-13.09.2020

Kie: Sopot, Gdańsk

Nuntempe ni prilaborigas programon. Plej akutalaj informoj oni povas trovi sur nia fejsbuko:


PL:

Spotykamy się już we wrześniu!

W tym roku spróbujemy dowiedzieć się co się działo nad Morzem Bałtyckim przed powstaniem państwa Polskiego. Jak żyli Słowianie? Jak wyglądały kontakty z innymi plemionami. Oprócz tego planujemy program artystyczny i inne niespodzianki.

Kiedy: 10-13.09.2020

Gdzie: Sopot, Gdańsk


Obecnie intensywnie pracujemy nad programem. Niusy i bieżące informacje sprawdź na naszym facebooku:


Antaŭaj renkontiĝoj / Poprzednie imprezy