Завідувач кафедри

Ларін Віталій Юрійович

д.т.н., проф.