partners

Ondersteuningsnetwerk Zuid is een samenwerking tussen 4 actoren:

scholen uit het gewoon onderwijs

scholen buitengewoon onderwijs

het CLB

de pedagogische begeleidingsdienst.

We werken samen met ouders en externe hulpverlening.