werking


Ondersteuningsnetwerk Zuid gaat samen met scholen op weg naar een meer inclusieve samenleving met het recht op een vrije onderwijskeuze voor iedere leerling door een oplossingsgerichte samenwerking.

Ondersteuningsnetwerk biedt kwaliteitsvolle ondersteuning aan.

We staan in voor de kwaliteitsvolle ondersteuning van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften van hun leerkracht(en) én schoolteam . De zorgvragen van de leerlingen overstijgen de brede basiszorg en de verhoogde zorg binnen de school. Onze ondersteuning vertrekt steeds vanuit fase 2 en fase 3 van het zorgcontinuüm.

We focussen ons ook op de ondersteuningsnoden van de leraar en/of het team zodat zij vaardiger worden en beter kunnen inspelen op de noden van de leerling. In dialoog zoeken we naar oplossingen op maat. Hierbij houden we rekening met de eigenheid en de competenties van de leraar, het team en de leerling.