elk kind telt

Welkom bij Ondersteuningsnetwerk Zuid

Een ondersteuningsnetwerk voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften en hun team in het gewoon onderwijs