doelgroep

Types

Ondersteuningsnetwerk Zuid biedt ondersteuning voor leerlingen met een verslag of gemotiveerd verslag:


  • Type basisaanbod: leerlingen met leermoeilijkheden

  • Type 3: leerlingen met emotionele problemen en gedragsproblemen

  • Type 9: leerlingen met een autismespectrumstoornis (ASS)