Professionsprogrammet Kalmarsunds gymnasieförbund


"Ja, jag skulle rekommendera andra att genomföra det här programmet och jag har redan sagt åt flera att söka det om det kommer igen. Framför allt är det bra eftersom man reflekterar kring det man gör varje dag och varför man gör det. Man får också många tips om bra litteratur och forskning att läsa för att utveckla sin profession. Jag anser också att våra lektionsobservationer hos varandra i gruppen gav väldigt mycket och väckte många tankar på hur man kan jobba kollegialt, inte bara i sitt arbetslag utan även inom andra enheter i förbundet. Det väcker en lust att vilja utveckla sin profession."
Lärare professionsprogrammet 2020

"Ett stort lärande för mig fanns i att vi professionspartners hade lektionsobservationer hos varandra. Det var ett bra sätta att tydliggöra och utvärdera mitt aktionslärande. Det känns som jag har gått igenom en utvecklingsprocess där varje träff, lektionsobservation, coachsamtal och seminarium med lektor gjort mig till en lite klokare människa."
Lärare professionsprogrammet 2021

"Sammanfattningsvis har professionsprogrammet för mig medfört att jag har fått ta del av och genomfört nya pedagogiska inslag och fått nya insikter och fördjupad kunskap om pedagogik och mig själv som pedagog. Jag har lärt känna pedagoger, tagit del av forskning och genomfört aktioner. Det har varit roligt, givande och stimulerande och en stor förmån och väl investerad tid att få gå en utbildning som jag själv verkligen ville gå."
Lärare professionsprogrammet 2022

2020 startade Kalmarsunds gymnasieförbunds årliga professionsprogram. Programmet har ett uttalat syfte att stärka lärares professionsutveckling, både ur ett individuellt och ett kollektivt perspektiv. Lärarna skriver en argumenterade text för att visa på sin yrkesskicklighet. Professionsprogrammet syftar även till att förbereda deltagare i att leda lärares lärande.

Professionsprogrammet byggs upp av ett antal delar som tillsammans bildar helheten. Nedan beskrivs kort dessa delar.

Lärarna väljer ett fokusområde för sin undervisning som de vill utveckla. Som ett stöd i detta arbete är lärarna indelade i lärpar, även kallade professionspartners. Inom dessa par genomförs lektionsobservationer med uppföljande samtal. Arbetet med fokusområde och resultat från det redovisas för övriga deltagare och i form av kort film som du hittar på denna sajt.

I skrivandet av sin argumenterande text finns förbundets två lektorer som resurs till lärarna. De lyfter fram relevant forskning och stöttar i skrivandet vid seminarier.

Till programmet finns det litteratur som belyser både den individuella och kollektiva utvecklingen som professionsprogrammet omfattar.

Varje lärare har tillgång till en egen coach under programmets genomförande. Det är förbundets legitimerade skolcoacher som möter respektive lärare vid fyra tillfällen.