PUNT VIOLETA

PUNT VIOLETA


El nostre centre compta des de fa uns mesos amb un PUNT VIOLETA. És un espai informatiu per a qualsevol membre de la comunitat educativa, però sobretot, per el nostre alumnat. L’objectiu principal és sensibilitzar sobre la igualtat de gènere. Pretén potenciar l’eliminació de qualsevol tipus de violència contra les dones, donant a conèixer recursos i serveis per prevenir-la o per possibilitar l’atenció integral de les víctimes.

S’hi pot trobar, a més,  informació de la campanya NO i PUNT. 

Durant les tutories l’alumnat ha rebut informació sobre aquest espai que també compta amb una bústia per fer suggeriments.

L’Ajuntament de Pollença és pioner en aquest programa i es poden trobar Punts Violetes a altres centres escolars o als Centres de Salut i Policia local.