Consell escolar


Membres del Consell Escolar curs 20-21

Equip directiu

Bartomeu Vilanova Suau (Director)

Francesca Borràs Marquès (Cap d’Estudis)

Antoni Colom Morey (Secretari)


Ajuntament

Josep Marquet Cerdà (Titular) (Titular)

M. Magdalena Mateu Gelabert (Supl.)


Professorat

Pere L. Martorell Company

Jaume Plomer Salas

Miquel P. Cifre Martí

Antònia Bergas Font

Caterina M. Cifre Pasqual


AMPA

Maria J. Jiménez Escribano


Pares/Mares

M. Carmen Ríos Rodríguez

Eva Enríquez Gallardo


Alumnes

Hamsa Buselham Nicolau

Nerea Díaz Galindo

Jaume Reus Bennàssar