Claustre


Adreces electròniques del professorat

Imma Alabau

alabau1@iesguillemcifre.cat

Sonia Alba Sola

alba1@iesguillemcifre.cat

Antònia Maria Alorda

alorda1@iesguillemcifre.cat

Magdalena Alzamora Palou

alzamora1@iesguillemcifre.cat

Martí Àvila Serra

avila1@iesguillemcifre.cat

Pedro M. Bauza March

bauza1@iesguillemcifre.cat

Pere Bennassar Torrandell

bennassar1@iesguillemcifre.cat

Joana Bennassar Axartell

bennassar2@iesguillemcifre.cat

Antonia Maria Bergas Font

bergas1@iesguillemcifre.cat

Margalida Bonnín Estrany

bonnin1@iesguillemcifre.cat

Francesca Borras Marques

borras1@iesguillemcifre.cat

Catalina Buades Capó

buades1@iesguillemcifre.cat

Dora Caldes

caldes2@iesguillemcifre.cat

Cristina Camacho Belenguer

camacho1@iesguillemcifre.cat

Esteve Cànovas Mas

canovas1@iesguillemcifre.cat

Silvia2 Capllonch Cifre

capllonch2@iesguillemcifre.cat

Joan Casasnovas Benejam

casasnovas1@iesguillemcifre.cat

Joan Cerdà

cerda1@iesguillemcifre.cat

Margalida Cerdà Vidal

cerda2@iesguillemcifre.cat

Maria Rafela Cerdà March

cerda3@iesguillemcifre.cat

Antònia Cerdà Fiol

cerda4@iesguillemcifre.cat

Leonor Cerdó Mir

cerdo1@iesguillemcifre.cat

Miquel Cifre

cifre1@iesguillemcifre.cat

Caterina Cifre Pasqual

cifre2@iesguillemcifre.cat

Catalina Cifre Florit

cifre3@iesguillemcifre.cat

Antoni Colom Morey

colom1@iesguillemcifre.cat

Rafel Crespí Terrassa

crespi1@iesguillemcifre.cat

Elionor Crespi Cladera

crespi2@iesguillemcifre.cat

Toni Crespí Mateu

crespi3@iesguillemcifre.cat

Joana Duran

duran1@iesguillemcifre.cat

Cristina Espi Sanchis

espi1@iesguillemcifre.cat

Guillem Estrany Vives

estrany1@iesguillemcifre.cat

Joan Estrany Planas

estrany2@iesguillemcifre.cat

Catalina Femenies

femenies1@iesguillemcifre.cat

M. Isabel Font Mestre

font1@iesguillemcifre.cat

Joan Forcades Pons

forcades1@iesguillemcifre.cat

Jose Luis Garcia Salvador

garcia1@iesguillemcifre.cat

Nuria Garcia Vizcaya

garcia2@iesguillemcifre.cat

Marta Guillen Ballester

guillen2@iesguillemcifre.cat

Angels Llobera

llobera1@iesguillemcifre.cat

Caterina Llompart Llòria

llompart1@iesguillemcifre.cat

Andrea Susana Llop Sos

llop1@iesguillemcifre.cat

Pere Joan March Ballester

march1@iesguillemcifre.cat

Patricia Martín Borrego

martin1@iesguillemcifre.cat

Pere Lluis Martorell Company

martorell1@iesguillemcifre.cat

Antonia Martorell Luis

martorell2@iesguillemcifre.cat

Antoni Martorell Cànaves

martorell3@iesguillemcifre.cat

Caterina Martorell Amengual

martorell4@iesguillemcifre.cat

Guillermo Mascaro Bauza

mascaro1@iesguillemcifre.cat

Gabriel Mesquida Mesquida

mesquida2@iesguillemcifre.cat

Margalida Monserrat

monserrat1@iesguillemcifre.cat

Maria Eva Navarro Martínez

navarro1@iesguillemcifre.cat

Carlos Olives Fernandez

olives1@iesguillemcifre.cat

Francesca Palou Fernández

palou1@iesguillemcifre.cat

M. Antònia Palou Serra

palou2@iesguillemcifre.cat

Antònia Parpal Roca

parpal1@iesguillemcifre.cat

Sebastia Payeras Bennassar

payeras1@iesguillemcifre.cat

Jeroni J. Perello Rebasa

perello2@iesguillemcifre.cat

Bernat Pico Aguilo

pico1@iesguillemcifre.cat

Jaume Plomer

plomer1@iesguillemcifre.cat

Maria Pons Suau

pons1@iesguillemcifre.cat

Joana M. Quetglas Alcover

quetglas1@iesguillemcifre.cat

M. Angels Romero Carrillo

romero1@iesguillemcifre.cat

Rubén Sarrion

sarrion1@iesguillemcifre.cat

Tomeu Servera

servera1@iesguillemcifre.cat

Caterina Terrassa March

terrassa1@iesguillemcifre.cat

Antonia Torandell

torandell1@iesguillemcifre.cat

M. Angels Torrens Amer

torrens1@iesguillemcifre.cat

Lidia Vaquer Carmona

vaquer1@iesguillemcifre.cat

Bartomeu Vilanova Suau

vilanova1@iesguillemcifre.cat

Hamal Villar Lázaro

villar1@iesguillemcifre.cat

Beatriz Vinyes

vinyes1@iesguillemcifre.cat

Nuria Zapater Cano

zapater1@iesguillemcifre.cat