Caps de departament


Caps de Departament curs 20-21

Català

Catalina Femenies Riutort

Castellà

Antònia Bergas Font

Anglès

Antònia Martorell Luís

Socials

Francesca Palou Fernández

Matemàtiques

Joan Cerdà Rull

Física i química

Pere Lluís Martorell Company

Biologia i geologia

Pere Bennàssar Torrandell

Tecnologia

Cristina Espí Sanchís

Plàstica

Concepció Alabau Navarro

Música (*)

Rubén Sarrión Estalrich

Educació física

Àngels Llobera Vicens

Cicles formatius A.F.E.

Sebastià Payeras Bennàssar

Orientació

Maria Isabel Font Mestre

FP Bàsica Cuina i Restauració

Gabriel Mesquida Mesquida

Filosofia

Carles Olives Fernández

Economia (*)

Joana Duran Serra

Llatí (*)

Antònia Parpal Roca

(*) Subdepartaments o departaments unipersonals