Objectes perduts

En el centre hi ha objectes que s'han trobat a les aules i que l'alumnat no ve a cercar, es troben a consergeria. Podeu revisar les imatges dels objectes que hi ha.