GEP (CLIL)

Generació Plurilingüe (GEP)


L’ Institut de l’Ebre de Tortosa s’ha adherit al nou marc pel plurilingüisme.

En un context social multicultural i complex com el que presenta la societat catalana actualment, el coneixement i l’ús de diferents llengües esdevé del tot imprescindible.

Conscients que cal garantir les oportunitats de comunicació, aprenentatge, capacitació i formació professional, l’Institut de l’Ebre ha fet de la millora de la competència en llengües estrangeres del seu alumnat, una de les principals prioritats del centre.

Per assolir aquest objectiu, el centre va entrar a formar part del GEP- Grup d’Experimentació per al Plurilingüisme- com a centre de primer any durant el curs 2014-15.

El nou model d’ensenyament plurilingüe està basat en l’ampliació del temps d’exposició lingüística dels alumnes a una llengua estrangera, en aquest cas l’anglès, en un context curricular, accions i projectes transversals.

El centre compta, a més dels professors específics del Departament de Llengües Estrangeres, amb un grup nombrós de professors qualificats en llengua anglesa ( B1, B2, C1), d’acord amb la normativa europea, que estan participant des del curs 2014-15 del nou projecte per al plurilingüisme. Aquest professors realitzen activitats curriculars específiques de les seves famílies professionals en anglès, incrementant el temps setmanal d’exposició del grup a la llengua anglesa.

La implicació global de l’ Institut de l’Ebre en el projecte per al plurilingüisme: direcció, coordinació i claustre, suposa una aposta decidida per la millora de la competència lingüística dels alumnes i per tant una millora de llur futur professional.

PERSONES QUE INTERVENEN EN EL PROGRAMA GEP (2021-22)

 • Director: Armand Pons

 • Referents Llengües Estrangeres: Lara Melich ( Professora de Llengües i Coordinadora GEP), Carme Aznar (professora de Llengua Anglesa i Cap de Departament de Llengües Estrangeres i Cursos d’Accés)

 • Voluntaris del Cos Europeu de Solidaritat: Pavlina Bublova, de la República Txeca, des del març 2021 fins a l’octubre 2021. Aquestes voluntàries donen suport a l’aprenentatge de llengües estrangeres.

 • Professorat GEP: Agustí Baubí, Sisco Besalduch, Mª José Caballé, Teresa Lasala, Agustí Moreso, Pia Martí, Tarsi Royo Cruselles, Ruth Hidalgo, Jordi Sanchez, Pia Martín, Ana Marzo, Jorge Sales, Núria Bordes

Cicles formatius que implementen el pla pel plurilingüisme el curs 2021-2022


 • CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ

  • EMERGÈNCIES SANITÀRIES

  • FARMÀCIA I PARAFARMÀCIA

  • INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I AUTOMÀTIQUES

  • MANTENIMENT ELECTROMECÀNIC

  • MECANITZACIÓ

  • SISTEMES MICROINFORMÀTICS I XARXES

  • SOLDADURA I CALDERERIA


 • CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

  • AUTOMATISMES I ROBÒTICA INDUSTRIAL

  • DIETÈTICA

  • EDUCACIÓ INFANTIL

  • INTEGRACIÓ SOCIAL

  • LABORATORI CLÍNIC I BIOMÈDIC

  • MÀRQUETING I PUBLICITAT

  • EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

Per més informació adreceu-vos al centre.

També podeu visitar el web http://xtec.gencat.cat/ca/projectes/plurilinguisme/programes/institucionals/gep/