GEP (CLIL)

Generació Plurilingüe (GEP)


L’ Institut de l’Ebre de Tortosa s’ha adherit al nou marc pel plurilingüisme.

En un context social multicultural i complex com el que presenta la societat catalana actualment, el coneixement i l’ús de diferents llengües esdevé del tot imprescindible.

Conscients que cal garantir les oportunitats de comunicació, aprenentatge, capacitació i formació professional, l’Institut de l’Ebre ha fet de la millora de la competència en llengües estrangeres del seu alumnat, una de les principals prioritats del centre.

Per assolir aquest objectiu, el centre va entrar a formar part del GEP- Grup d’Experimentació per al Plurilingüisme- com a centre de primer any durant el curs 2014-15.

El nou model d’ensenyament plurilingüe està basat en l’ampliació del temps d’exposició lingüística dels alumnes a una llengua estrangera, en aquest cas l’anglès, en un context curricular, accions i projectes transversals.

El centre compta, a més dels professors específics del Departament de Llengües Estrangeres, amb un grup nombrós de professors qualificats en llengua anglesa ( B1, B2, C1), d’acord amb la normativa europea, que estan participant des del curs 2014-15 del nou projecte per al plurilingüisme. Aquest professors realitzen activitats curriculars específiques de les seves famílies professionals en anglès, incrementant el temps setmanal d’exposició del grup a la llengua anglesa.

La implicació global de l’ Institut de l’Ebre en el projecte per al plurilingüisme: direcció, coordinació i claustre, suposa una aposta decidida per la millora de la competència lingüística dels alumnes i per tant una millora de llur futur professional.

PERSONES QUE INTERVENEN EN EL PROGRAMA GEP (2020-21)

 • Director: Armand Pons

 • Referents Llengües Estrangeres: Carme Aznar (professora de Llengua Anglesa i Cap de Departament de Llengües Estrangeres i Cursos d’Accés), Lara Melich ( Professora de Llengües i Coordinadora de Mobilitat ), Enric Querol (professor de Llengua Angles i Tutor de Biblioteca), Alejandro Fortuño (professor de Llengua Anglesa)

 • Coordinadora lingüística als SSTT Terres de l’Ebre: Alícia Lores

 • Auxiliars de Conversa: Enguany, i dins del marc del Programa d’auxiliars de conversa, es sol·licitaran auxiliars de conversa en llengua anglesa per al proper curs.

 • Voluntaris del Cos Europeu de Solidaritat: Per segon curs consecutiu participem en un projecte d’acollida de voluntaris europeus. Enguany hem tingut amb nosaltres a Kinga Marks, de Polònia, del Març 2020 fins a l’octubre 2020 i a Pavlina Bublova, de la República Txeca, des del març 2021 fins a l’octubre 2021. Aquestes voluntàries donen suport a l’aprenentatge de llengües estrangeres.

 • Professorat GEP: Agustí Baubí, Sisco Besalduch, Mª José Caballé, Elena Fonollosa, Marta Grau, Teresa Lasala, Iris Maturana, Cinta Mestre, Agustí Moreso, Jaume Ramos, Santi Sabaté, Núria Bordes Vidal, Jordi Sánchez, Noemí Font Piqué, Pia Martí, Ares Jové, Pilar Maureso, Tarsi Royo Cruselles, Joana Diez.

Cicles que implementen el pla pel plurilingüisme el curs 2020-2021


 • CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ

  • EMERGÈNCIES SANITÀRIES

  • FARMÀCIA I PARAFARMÀCIA

  • MECANITZACIÓ

  • SISTEMES MICROINFORMÀTICS I XARXES


 • CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

  • AUTOMATISMES I ROBÒTICA INDUSTRIAL

  • DESENVOLUPAMENT D’APLICACIONS MULTIPLATAFORMA

  • DISSENY I EDICIÓ DE PUBLICACIONS IMPRESES I MULTIMÈDIA

  • EDUCACIÓ INFANTIL

  • INTEGRACIÓ SOCIAL

  • LABORATORI CLÍNIC I BIOMÈDIC

  • MÀRQUETING I PUBLICITAT

  • EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

Per més informació adreceu-vos al centre.

També podeu visitar el web http://xtec.gencat.cat/ca/projectes/plurilinguisme/programes/institucionals/gep/