Mobilitat Internacional Institut de l'Ebre

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

El programa Erasmus+ ofereix a l’alumnat, al professorat, oportunitats de Mobilitat per a l’Aprenentatge per realitzar estudis i pràctiques a l’estranger. A més, ajudarà a les institucions de Formació Professional a crear Associacions Estratègiques amb altres organitzacions i empreses i a establir així relaciones sòlides amb el món laboral. En general, contribuirà a millorar les possibilitats d’ocupació i las habilitats personals.

¿Quines oportunitats ofrereix?

Oportunitats per a l’alumnat de Formació Professional, estudiants en pràctiques i aprenents de realitzar pràctiques a l’estranger, formant-se en:

 • Empreses o altres entitats per adquirir experiència laboral.

 • Institucions de Formació Professional amb períodes d’aprenentatge pràctic en empreses.

Oportunitats per al professorat de realitzar activitats de desenvolupament professional per millorar les seves competències, augmentar la capacitat de modernitzar les seves institucions i ampliar el seu coneixement de pràctiques, polítiques, i sistemes:

 • Formació (pràctiques en una empresa o en un centro formatiu).

 • Observació d’activitats professionals, jobshadowing (un període d’observació en una empresa o en un centre formatiu).

 • Docència (per impartir classes en un centre de Formació Professional).

Cooperació entre institucions a través d’Associacions Estratègiques entre institucions de diferents països:

 • Intercavi de bones pràctiques i idees innovadores.

 • Aplicació del Sistema Europeu de Crèdits per a l’Educació i la Formació Professional (ECVET) i la Garantia Europea de la Qualitat en l’Educació i la Formación Profesional (EQAVET)

 • Creació i aplicació de nous materials didàctics i mètodes pedagògics per a la Formació Professional.

 • Cooperació entre centres de Formació Professional i comunitats empresarials.

 • Cooperació entre diferents sectors per compartir coneixements.

A l’Institut de l’Ebre

L’Institut de l’Ebre ha obtingut la Carta Erasmus d’Educació Superior (ECHE), la qual cosa ens permet la participació en activitats formatives i de mobilitat de persones, així com la cooperació per la innovació i les bones pràctiques en el marc dels programes europeus.

La ECHE ens va ser concedida el 28 d’octubre de 2018, dins del marc general de qualitat de les activitats de col·laboració europea i internacional que tot centre d’educació superior pot dur a terme en el marc del Programa Erasmus+ de la Comissió Europea. El 22 de desembre del 2020 vam rebre la renovació de la Carta Erasmus per la periode 2021-2027.

El Programa Erasmus+ té com a objectiu atendre les necessitats d’ensenyament i aprenentatge d’estudiants universitaris i de formació professional de grau superior, independentment de la durada dels seus estudis o qualificació. El Programa ofereix oportunitats per a la mobilitat d’alumnat i professorat en països europeus.

L’obtenció de la Carta Erasmus ens permet donar un pas endavant en el Pla d’Internacionalització del centre pel que fa a la mobilitat internacional en els Cicles Formatius de Grau Superior. Tanmateix seguim treballant i avançant en l’augment de participació de l’alumnat i el professorat del centre en mobilitat internacional.

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Participació en projectes KA1:

  • Alumnat: l'alumnat del centre té l’oportunitat de participar en la modalitat de pràctiques en empreses a l’estranger. De la mateixa manera, el centre pot acollir alumnat estranger com a intermediari amb empreses del nostre territori per la realització de les pràctiques.

  • Professorat: el professorat pot optar a estades formatives a l’estranger amb les modalitats de curs de formació o jobshadowing.

Participació en projectes KA2:

República TxecaÀustriaSuèciaEslovàquia
República TxecaLituàniaPortugalEslovàquia

Generació Plurilingüe (GEP)

L’ Institut de l’Ebre de Tortosa s’ha adherit al nou marc pel plurilingüisme.

En un context social multicultural i complex com el que presenta la societat catalana actualment, el coneixement i l’ús de diferents llengües esdevé del tot imprescindible.

Conscients que cal garantir les oportunitats de comunicació, aprenentatge, capacitació i formació professional, l’Institut de l’Ebre ha fet de la millora de la competència en llengües estrangeres del seu alumnat, una de les principals prioritats del centre.

Per assolir aquest objectiu, el centre va entrar a formar part del GEP- Grup d’Experimentació per al Plurilingüisme- com a centre de primer any durant el curs 2014-15.

El nou model d’ensenyament plurilingüe està basat en l’ampliació del temps d’exposició lingüística dels alumnes a una llengua estrangera, en aquest cas l’anglès, en un context curricular, accions i projectes transversals.

El centre compta, a més dels professors específics del Departament de Llengües Estrangeres, amb un grup nombrós de professors qualificats en llengua anglesa ( B1, B2, C1), d’acord amb la normativa europea, que estan participant des del curs 2014-15 del nou projecte per al plurilingüisme. Aquest professors realitzen activitats curriculars específiques de les seves famílies professionals en anglès, incrementant el temps setmanal d’exposició del grup a la llengua anglesa.

La implicació global de l’ Institut de l’Ebre en el projecte per al plurilingüisme: direcció, coordinació i claustre, suposa una aposta decidida per la millora de la competència lingüística dels alumnes i per tant una millora de llur futur professional.

Cicles que implementen el pla pel plurilingüisme:

 • CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ

  • EMERGÈNCIES SANITÀRIES

  • FARMÀCIA I PARAFARMÀCIA

  • SISTEMES MICROINFORMÀTICS I XARXES

  • MECANITZACIÓ

 • CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

  • LABORATORI CLÍNIC I BIOMÈDIC

  • MÀRQUETING I PUBLICITAT

  • AUTOMATITZACIÓ I ROBÒTICA INDUSTRIAL

  • DISSENY I EDICIÓ DE PUBLICACIONS IMPRESES I MULTIMÈDIA

  • DESENVOLUPAMENT D'APLICACIONS MULTIPLATAFORMA

  • EDUCACIÓ INFANTIL

Per més informació adreceu-vos al centre.

També podeu visitar el web www.iesebre.com


@mobilitatinstiebre

@mobilitatinstiebre

#alinistitutdelebrensmovem

@mobilitatieseb1