IES Son Rullan

Conaissons-nous!

Erasmus +

Blog La pàgina

El programa Itinerari francès (anomenat abans Seccions Europees) es va posar en marxa el curs 2011/2012 amb la intenció de promoure l’aprenentatge d’una segona llengua estrangera, el francès. El programa abasta 3 cursos: 2n, 3r i 4t d’ESO. Per tal d’assolir aquest objectiu, els alumnes participants tendran un total de 5 hores de contacte amb la llengua francesa a 2n i 3r d’ESO i de 4 hores a 4t d’ESO.

La participació al programa implica la possibilitat de participar a un intercanvi lingüístic a 3r d’ESO, 4t d’ESO i/o 1r Batxillerat, així com la preparació de l’examen per a l’obtenció del diploma oficial del Ministeri d’educació francès DELF (nivell A2 i B1), únic títol vàlid internacionalment per acreditar el coneixement de la llengua francesa.

Indicacions per realitzar la matrícula:

Alumnes de 2n d’ESO:

Aquells alumnes que han cursat la matèria de francès a 1r d’ESO i tenen interès en aprofundir en l’aprenentatge de la llengua i cultura francesa, poden participar en el programa d'Itinerari francès. En aquest cas, en el moment de realitzar la matrícula han de marcar la casella □SÍ situada davall de la rúbrica “Itinerari francès” i han de triar □ Valors ètics. És evident que han de continuar cursant l’optativa de francès.

Tendran 5 hores de contacte amb la llengua francesa distribuïdes de la següent manera:

  • 2 hores de l’optativa de francès
  • 3 hores de Valors ètics en francès (1 hora de Valors ètics + les 2 hores suplementàries de lliure configuració HLC)

És perfectament possible cursar l’optativa de francès i no participar al programa de l'Itinerari francès. Això implicaria realitzar l’optativa de francès però no les 3 hores suplementàries de Valors ètics en francès.

Alumnes de 3r d’ESO.

Les mateixes indicacions que per als alumnes de 2n d’ESO.

Tendran 5 hores de contacte amb la llengua francesa, com a 2n d’ESO, i distribuïdes de la mateixa manera.

Alumnes de 4t d’ESO

Les mateixes indicacions que per als alumnes de 2n i 3r d’ESO.

Tendran 4 hores de contacte amb la llengua francesa

  • 3 hores de l’optativa de francès
  • 1 hora de la matèria de Valors ètics en francès.