TGCh a Chyfrifiadureg

Croeso i'r adran TGCh a Chyfrifiadureg. Welcome to the ICT and Computer Science department

Mae'r gwefan yma ar gael i ddisgyblion a rhieni gallu gweld beth sy'n cael eu addysgu i ddisgyblion o fewn gwahanol blynyddoedd, cyrsiau sydd ar gael i ddewis fel opsiwn a chyfleoedd tu hwnt i'r dosbarth. Teimlwch yn rhydd i bori trwy'r gwefan i ddysgu mwy am ein adran.

This website is available for pupils and parents to see what is being taught to pupils in different years, courses available to choose as an option and opportunities beyond the classroom. Feel free to browse the website to learn more about our section.


Gwefannau'r ysgolion