Schelde- en denderland

Als scholengemeenschap zorgen wij in Dendermonde voor basisscholen die kwaliteitsonderwijs aanbieden. Behalve de eigen karakteristieken van de verschillende scholen, zijn er heel wat punten die elke school onderschrijft:

We voorzien een vlotte doorstroming van het kleuter- naar het lager onderwijs. Dit door het organiseren van brugdagen, klasdoorbrekende activiteiten, terugkeerdagen, zelfde afspraken en gebruiken in zowel de kleuterklas als het 1ste leerjaar,....

Er wordt gebruik gemaakt van actuele onderwijsmethodes, geselecteerd op basis van wetenschappelijke onderzoeken.

Elke school organiseert didactische en culturele uitstappen aansluitend bij de leerstof.

Elke leerling krijgt een basispakket aan gratis schoolmateriaal ter beschikking.

Elke school beschikt over een eigen interne zorgcoördinator.

De gehele scholengemeenschap beschikt over een eigen leerlingvolgsysteem, ontwikkeld in samenwerking met de zorgcoördinatoren van de verschillende scholen.

Er wordt gebruik gemaakt van een variatie aan werkvormen.

Het gebruik van moderne computers wordt geïntegreerd in de klaspraktijk.

Elke school organiseert klasdoorbrekende activiteiten en dit binnen het leerjaar, de graad, onderbouw/bovenbouw of de gehele school.