Teknologi og Makerspace

Utfordringene elevene våre vil møte, skal i stor grad løses av teknologi. Noe av denne teknologien eksisterer, mye av den er enda ikke utviklet. Samtidig skaper teknologiutviklingen nye utfordringer, som krever stor evne til etisk refleksjon og et bevisst verdisyn. Nordahl Grieg videregående skole skal fortsette å ligge i front når det gjelder å ta i bruk teknologi i skolen for innovasjon i læring. Spill og simuleringsteknologi er av spesiell interesse i denne sammenhengen, og vil bli satset på gjennom Next Level-prosjektet; etableringen av en kunnskapsbase og et senter for spill og simuleringsteknologi i skolen. Vi fortsetter også vår bruk av sosiale medier for å fremme sosiokulturell læring og deling.

Teknologi skal også være et studieobjekt i seg selv. Velferdsteknologi og grønn teknologi er eksempel på områder som elevene trenger kunnskap om for å møte framtida. Også koding og programmering er viktig kunnskap for å kunne forstå og selv beherske teknologien. Vi har etablert et skaperrom (makerspace) på skolen, som skal hjelpe med å styrke teknologibruken, kreativiteten og konkretiseringen i de ulike fagene.

Modell av skolen designet i MineCraft og printet ut med 3D-printer

English version:

Technology

The challenges that your students will meet, must to a large extent be solved by technology. Some of this technology exists, some of it is still not developed. At the same time, new challenges arise from the fast development of technology that we see. This requires an ability to reflect on ethical questions and a set of values. NGV will continue to be up front when it comes to applying technology to foster innovative learning. Games and simulation technology are of special interest to us, and will be worked with through the Next Level project. We also continue our use of social media to encourage socio-cultural learning and a culture of sharing knowledge.

Technology is also an object of study in its own right. Welfare technology and green technology are examples of areas the students need to explore to meet the future. Coding and programming are important skills in order to understand and master the technology itself. This year, we are establishing a makerspace at school, that will strengthen the use of technology, the skills of creativity and concrete problem solving in the different subjects.