Nordahl Grieg videregående skole

-Mot en relevant og bærekraftig utdanning

“Dere forvalter Norges gullbeholdning”, sa Per Fugelli til lærerne ved Nordahl Grieg vgs høsten 2013, med referanse til Nordahl Griegs bidrag til å frakte Norges gullbeholdning ut av landet i 1940. Han mente selvsagt at dette gjelder for alle skoler. Og han har rett. Det er vi som forvalter den viktigste ressursen Norge har. På samme måte er det i hele verden. Hvordan skal vi gjøre det på best mulig måte? Hva vil det si å forvalte denne enorme formuen i det 21. århundre? Hvilke utfordringer skal disse ungdommene møte og løse?

Disse nettsidene presenterer visjon, læringssyn, organisasjonsmodell, verdier og satsingsområder ved Nordahl Grieg vgs. For informasjon om studieprogram, adresser, etc, se hjemmesiden til skolen.

English version:

Bold Minds Interacting - Towards a Relevant and Sustainable Education

"You are the keepers of Norway's gold reserve", Per Fugelli said to the teachers at Nordahl Grieg in the autumn of 2013. He was referring to Nordahl Grieg's contribution to get Norway's gold reserve out of the country in 1940. Of course, he meant this to apply for all schools. And he was right. We are the keepers of the most important resources Norway has got. It's the same way all over the world. How are we going to solve our task in the best possible way? What does it imply to nurture this enourmous fortune in the 21st century? What are the challenges these young people will meet and have to solve?

These webpages presents the vision, the learning philosophy, the organisational model, values and areas of importance at Nordahl Grieg vgs. For information about areas of study, adresses etc, go to our homepage.