Ibilaldien egutegia / Programa

Hemen antolatutako ekintzak sartuko dira, wor, pdf, tcx, etab. erako formatuetako erreferentziak dituztela. Bazkideei trackak deskarga ditzaketela adieraziko zaie eta irteeren data, ordutegi eta gainerakoez egiten diren aipamenak ere adieraziko dira. Irteera bakoitzak beherago izango ditu berari buruzko dokumentuen esteka guztiak.

Aqui se meteran las actividades programadas, con una referencia en formatos word, pdf, tcx, etc. Indicando a los socios que pueden descargar los tracks, asi como los comentarios que se hagan sobre las fechas, horarios de salidas. Cada salida tendrá mas abajo su correspondiente documento con toda la documentación.


Ibilialdien proposamena 2022

Abelbidea 2022.xls
Euskal Kosta 2022.xls
Pirineos 2022.xls
ba-Burgos 2022.xls
programa 2022.pdf