STOWARZYSZENIE INTERIM MANAGERS

Naszym celem jest działalność na rzecz budowania, promowania i propagowania idei Interim Management.

Chcemy pracować na rzecz podnoszenia świadomości w zakresie wykorzystywania idei SIM w zarządzaniu przedsiębiorstwami.

ODDZIAŁY SIM

WARSZAWA
LUBLIN
POZNAŃ
ŚLĄSK
TRÓJMIASTO
WROCŁAW

PARTNERZY

STRATEGICZNY