TEMPS DE CANVI A LES EOI: mediació, avaluació i ensenyament semipresencial

ERASMUS +

Erasmus + és un programa de la Unió Europea per donar suport a l'educació, la formació, la joventut i l'esport a Europa. E+ ofereix oportunitats de mobilitat i cooperació en: educació superior, formació professional, educació escolar, educació de persones adultes, joventut i esport. Les iniciatives finançades pel programa es comparteixen públicament per tal que tota la població pugui conèixer les bones pràctiques i històries d'èxit.

EL NOSTRE PROJECTE

Temps de canvi a les EOI: mediació, avaluació i ensenyament semipresencial

El projecte E+ de l’EOI d’Eivissa i Formentera va sorgir de la necessitat de donar resposta als processos de canvis legislatius, curriculars i d’avaluació que han anat produint-se i prenent forma a tot l’estat i a la nostra comunitat durant els anys 2017-2020. La nostra iniciativa va ser acceptada al 2020 i el projecte va començar al 2021 i va continuar tot el 2022. Durant l'estiu de 2021 dues professores varen fer mobilitats a l'estranger, i durant l'estiu del 2022, es varen fer dues mobilitats més.

OBJECTIU

L’objectiu general del projecte és l’adaptació del professorat i del centre en el seu conjunt, tant al nou marc legal com a les especificacions del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües.

Objectius específics:

Aprofundir en la pluriculturalitat i la mediació com habilitats lingüístiques

Millorar el procés, les eines i el disseny de proves d'avaluació de comprensió i producció

Adaptar-nos a les necessitats actuals a través de l'aprenentatge semipresencial

L'EQUIP ERASMUS +

Carme Ferrando Blasco

Professora de francès

Marta Martínez Escrig

Professora d'alemany

Sonia Navarro Pérez

Professora d'anglès

Noelia Segura García

Professora d'anglès