Robot AV1

Eigersund kommune har gått til innkjøp av to roboter av typen AV1 fra produsenten No Isolation. Disse skal brukes til å hjelpe elever som i perioder ikke har mulighet for å følge undervisningen på skolen. 

Retningslinjer for bruk av robot i undervisningen - Eigersund.pdf
Rosanalyse AV1 - Eigersund kommune.pdf
Samtykkeskjema foresatte AV1 EK.pdf
Informasjonsbrev foreldre og foresatte AV1.pdf
Kontrakt mellom skolen og hjemmet AV1.pdf