Google

De fire hovedverkøtyene i Google Workspace: Dokumenter, regneark, presentasjoner og skjemaer

Google Workspace for Education

Google Workspace for Education er en digital kontorpakke og en viktig samarbeidsplattform for elevene i Eigersund kommune. En god del av undervisningen blir organisert ved hjelp av Google Workspace. Eigersund kommune har inngått avtale om ein K12-lisens med Google. Det vil si at vi har en bedriftskonto som er tilpasset barn i skolealder, som er reklamefri og som garanterer at informasjon ikke blir gitt videre til andre.


Produktene som inngår i pakken er: Gmail, Disk, Kalender, Dokumenter, Regneark og Presentasjoner, Skjemaer, Jamboard, Nettsteder, Meet, Grupper, Arkiv, Tegninger og Classroom.

Logoen til Google Meet

I Google Meet kan du avholde videomøter med andre personer som har en Google-konto (f,eks. eigskole). Du kan snakke med mange på en gang, og det er lett å sette opp. Du åpner programmet, og deler lenka som du finner der med de som skal være med i møtet. Kan f.eks. også brukes med elever som ikke er tilstede i klasserommet, der de kan holde presentasjoner for lærere eller for klassen.

Skjermbilde fra programmet Google Nettsteder

Denne nettsiden er laget i Google Sites. I Google Sites kan elever og lærere lage sine egne nettsider på en enkel måte. Som med andre Google-verktøy så er valgene en kan gjøre forholdsvis begrenset, men samtidig er verktøyet lett å bruke, og resultatet blir som regel bra.

Illustrasjon laget i Google Tegninger. Viser Egersund by.

Google Tegninger er Googles grafiske verktøy. Her kan en sette sammen bildekompilasjoner eller lage annen grafikk.