Pedagogiske ressurser med kommunal avtale

Book Creator logo

I Book Creator kan elevene lage sine egne digitale bøker. En kan legge inn tekst, bilder, tale, lyd osv. Mest til bruk i barneskolen.

Clue logo

Clue er er digital ordbok som alle elevene på ungdomstrinnet har tilgjengelig. En logger på nettsidene deres med Feide for å få tilgang til ordlistene. Finnes på en rekke ulike språk. Tilgjengelig for ungdomstrinnet.

Logo Creaza

Creaza er et kreativt og moderne læremiddel som gjør det mulig for elever og lærere å skape tegneserier, filmer, digitale historier, tankekart og presentasjoner. Innlogging med Feide. Tilgjengelig for alle.

Logo Skolestudio fra Gyldendal
Logo Skolen fra Cappelen Damm

Digitale læreverk

Skolene i Eigersund kommune bruker Skolen fra Cappelen Damm og Skolestudio fra Gyldendal som heldigitale læreverk. Det er opp til den enkelte skole å velge hvilket de ønsker å bruke.

Logo Elevkanalen

Elevkanalen (TV2 skole)

Elevkanalen er en læremiddelportal med innhold fra flere forlag, organisasjoner og mediehus. Alt innhold er knyttet opp mot kompetansemål i læreplaner fra UDIR. Tilgjengelig for 5.-10. trinn.

Logo Kahoot!

Kahoot!

I Kahoot! kan en lage engasjerende konkurranser og lage spennende læringsinnhold. Kahoot! er godt likt blant elevene, og skaper engasjement i klasserommet.

Skjermbilde fra Kikora

Kikora er et nettsted hvor elevene kan jobbe med matematikk. Oppgavene kan tilpasses den enkelte elev og gjøres på datamaskin. Elevene får øyeblikkelig tilbakemelding mens de jobber med oppgavene. Tilgjengelig for 5.-10. trinn.

Logo Lingdys

Lingdys skole er et tilgjengelig verktøy for alle elever i skolen som ønsker hjelp til lesing og skriving. For elever med lese- og skrivevansker anbefaler vi at dere søker NAV om støtte til å få Lingdys Pluss. Dette er en litt en utgave av Lingdys med litt flere funksjoner. Da vil en også få tilgang til dette verktøyet i videre skolegang og ellers i livet for den saks skyld.

Logo for Logos

Logos hjelper oss med å kartlegge leseferdighet, diagnostisere dysleksi og utarbeide skreddersydde tiltak.

Logo Soundtrap

I Soundtrap lager vi podcaster eller setter sammen lydklipp for å komponere eller arrangere musikk.

Logo Tempolex

Ved å bruke «Tempolex bedre læring» kan man med korte øvinger på skolen og hjemme få automatisert grunnleggende skoleferdigheter, slik at eleven henger bedre med i skolen.

Logo WeVideo

WeVideo

WeVideo er verktøyet vi bruker for å redigere video. Verktøyet har avanserte funksjoner og er helt nettbasert. Er ment for de eldste elevene.