Administrasjons-verktøy

Skjermbilde fra Conexus Engange

Conexus Engage, tidligere Vokal, bruker vi til å registrere og samordne kartleggingsprøvene som vi har på skolene. Her blir de lagret og satt i system, slik at vi bedre kan følge den enkelte elevs utvikling.

Skjermbilde fra mega.eFeide

Identum er vår leverandør av Feide-tjenester, og eFeide er deres portal for å håndtere dette. På disse sidene kan den enkelte elev eller lærer se eller endre sitte eget passord. Lærere har tilgang til å endre elevene sine passord også.

I Visma Flyt Sikker Sak håndterer vi sensitiv informasjon. Her produserer vi dokumenter som enkeltvedtak, aktivitetsplikt og IOP og mottar post digitalt som gjelder enkeltelever. Alle typer dokumenter om enkeltelever som skal sendes til foresatte eller andre etater, sendes gjennom dette systemet. 

Skjermbilde fra Visma Flyt skole

Visma Flyt skole er vårt skoleadministrative system.  Her administrerer vi f.eks.  klasseinndelinger, personopplsyninger, fravær og karakterer. På sikt ønsker vi også å åpne opp for foreldreinnlogging i dette systemet via ID-porten. Dette jobbes det med.

Skjermbilde fra Visma Flyt Timeplan

Dette programmet et inspektørenes nye arbeidsverktøy. Her håndteres vikarer, timeplaner fravær og lønn til ansatte. Lærere og vikarer kan logge inn her for å få oversikt over ledige timer og oversikt over fremtidig utbetaling av vikartimer. Her vil også kommunikasjon mellom lærer og vikar foregå.