Personvern

Liste over databehandlere

Følgende firmaer har vi inngått databehandleravtaler med. Dersom de bare har egen personvernpolicy, er den lenket til.

For å sjekke hva slags informasjon som blir delt via Feide fra ulike aktører, kan du sjekke det her: innsyn.feide.no

Liste over databehandleravtaler

Om Google og personvern

Hva er Google Workspace?

Google Workspace for Education er en digital kontorpakke og en viktig samarbeidsplattform for elevene i Eigersund kommune. En god del av undervisningen blir organisert ved hjelp av Google Workspace. Eigersund kommune har inngått avtale om en K12-lisens med Google. Det vil si at vi har en bedriftskonto som er tilpasset barn i skolealder, som er reklamefri og som garanterer at informasjon ikke blir gitt videre til andre.

Personopplysninger i Google Workspace

Google Workspace inneholder elever og lærere sitt navn, skole, trinn og e-postadresse. I tillegg kan eleven legge til profilbilde om ønskelig. Alt som elever og lærere produserer i Google Workspace er å regne som personopplysninger.

Grunnlag for behandling av personopplysninger i Google Workspace

I følge Datatilsynet kan en virksomhet behandle personopplysninger dersom det er nødvendig for å ivareta en legitim interesse, og dersom hensynet til den registrerte sitt personvern ikke overstiger denne interessen. Eigersund kommune regner Google Workspace som et nødvendig verktøy for å drive undervisning i samsvar med læreplanverket, og skal samtidig passe på hensynet til den enkelte sitt personvern.

Hvilke rettigheter har dere?

Skolen og kommunen skal håndtere personopplysninger i Google Workspace i samsvar med personvernloven og GDPR (EU sin personvernforordning). Det betyr blant annet at dere har rett til å vite hva slags personopplysninger om eleven som skolen og kommunen håndterer i Google Workspace. Dere har og rett til reservasjon (rett til å protestere), rett til innsyn og til å kreve korrigering eller sletting.

Lagring av informasjon

Informasjon om brukerne og dokumenter som brukerne har laget oppbevares av Google i 90 dager etter at kontoen er slettet hos kommunen.

Se forøvrig Google sine sider om sikkerhet og personvern for mer informasjon