Ryhmänohjaus

Ryhmänohjaaja tuntee opiskelijan

Ryhmänohjaaja

  • on perusryhmänsä opiskelijoiden tuntija ja tukija
  • keskustelee opiskelijan kanssa silloin, kun herää huoli opiskelijan hyvinvoinnista ja/tai käyttäytymisestä
  • seuraa oman ryhmänsä edistymistä, havaitessaan, että opiskelijalla on paljon poissaoloja, keskustelee opiskelijan kanssa ja ottaa alaikäisen tapauksessa yhteyttä kotiin
  • havaitessaan, että opiskelijalle kertyy runsaasti hylättyjä arvosanoja, kesken olevia kursseja ja keskeytyneitä kursseja, keskustelee opiskelijan kanssa ja ottaa alaikäisen tapauksessa yhteyttä kotiin sekä tarvittaessa erityisopettajaan.