Materiaalia lukiolaiselle ja huoltajalle

Lukioon hakeminen

Mikkelin lukioon haetaan toisen asteen yhteisvalinnassa helmi-maaliskuussa. Keskiarvoraja vaihtelee vuosittain hakijamääristä riippuen.

Pyrkiminen tapahtuu täyttämällä yhteishaun hakulomake netissä.


Mikkelin lukio – uudet lukiolaiset 2020

Valintapäätös ja valintaa koskevat tiedot

  • Uudet lukiolaiset (ikäluokka 2020) otetaan rehtorin tekemällä päätöksellä keskiviikkona 10.6.2020.
  • Opetushallitus lähettää sähköisen tuloskirjeen hakijoille 11.6.2020.
  • Paperinen valintakirje postitetaan tavallisena kirjeenä Mikkelin lukiosta 12.6.2020 niille valituille, jotka eivät ole vahvistaneet opiskelupaikan vastaanottoa 11.6.2020.

Valintaa koskevia tietoja voit kysyä 11.6.2020 alkaen Mikkelin lukion koulusihteeriltä (Erja Sundvall):


Opiskelupaikan vastaanottamista koskeva ilmoitus

Opiskelijaksi valitun on vahvistettava opiskelupaikan vastaanottaminen viimeistään torstaina 25.6.2020.

Voit vahvistaa opiskelupaikan vastaanottamisen yhdellä seuraavista tavoista:

  • tekemällä vastaanottomerkinnän Opetushallituksen kansalliseen Opintopolku-järjestelmään valintakirjeessä olevan ohjeen mukaisesti tai
  • ilmoittamalla sähköpostitse Mikkelin lukion rehtorille (jari.tuomenpuro@sivistys.mikkeli.fi).

HUOM ! Mikäli et vahvista opiskelupaikan vastaanottamista määräaikana edellä kuvatulla tavalla: menetät opiskelupaikkasi, ja paikka siirtyy varasijalla olevalle hakijalle.


Lukuvuoden alkaminen

Uusien lukiolaisten lukuvuosi 2020 – 2021 alkaa keskiviikkona 12.8.2020 klo 9.00.


Lukuvuoden 2020 - 2021 hakumateriaali

Materiaalia 20-ohjausryhmille

Materiaalia 19-ohjausryhmille

Materiaalia 18-ohjausryhmille

Materiaalia 17-ohjausryhmille


Lukiolaisen arki

Voidakseen osallistua täysipainoisesti opiskeluun, tarvitsee lukiolainen päätelaitteen. Lukiolainen on velvollinen hankkimaan asianmukaisen päätelaitteen oppituntikäyttöön. Päätelaitteen hankinnassa on syytä ottaa huomioon ylioppilastutkintolautakunnan määräykset sähköisessä yo-kokeessa käytettävästä päätelaitteesta.

Kokelas hankkii itse myös yo-kokeessa tarvitsemansa päätelaitteen. Jos lukiolaisella on lukioaikana opiskelukäytössä päätelaite, joka ei täytä yo-määräyksiä, on lukiolaisen siis tavalla tai toisella hankittava yo-kokeeseen määräykset täyttävä päätelaite.

Ohjeet tapaturman sattuessa

Mikkelin kaupungilla on tapaturmavakuutus opiskelijoita varten. Kun opiskelijalle sattuu koulutapaturma, niin siitä on ilmoitettava mahdollisimman pian.

Jos tapaturma sattuu oppitunnilla, niin ilmoitus on tehtävä tunnin opettajalle, joka hoitaa tapaturmatiedot koulun kansliaan ja ohjaa potilaan oikeaan paikkaan saamaan jatkohoitoa.

Jos tapaturma sattuu välitunnilla tai koulumatkalla, niin on hyvä ottaa välittömästi yhteys terveydenhoitajaan, jolta saa tarvittavan ensiavun. Hän myös ilmoittaa tiedot eteenpäin.

Muissa tapauksissa ottakaa yhteys koulun kansliaan (koulusihteeri Erja Sundvall), josta tapaturman tiedot välitetään vakuutusyhtiölle.

Tarkemmat toimintaohjeet löydät täältä.

Kursseilla poissaoloraja on 3 x 75 min. Mikäli raja ylittyy, kurssi keskeytyy. Ainoastaan sairaustapauksien kohdalla on mahdollisuus tehdä poikkeuksia. Näistä poikkeuksista keskustellaan erikseen apulaisrehtorin ja ryhmänohjaajan kanssa.

Yli 3 vrk loma-anomus tehdään vapaamuotoisella Wilma-viestillä apulaisrehtorille. 1-3 vrk lomat myöntää ryhmänohjaaja.

Haluamme kannustaa siihen, että lukuvuoden koulupäiville ei varattaisi pitkiä lomia, jolloin opiskelija saisi lähiopetuksesta parhaan mahdollisen hyödyn. Ymmärrämme toki, että perheen muiden jäsenten lomat eivät aina osu koulujen lomajaksolle, jolloin loma-anomus on ajankohtainen.