Huoltajalle ja uudelle lukiolaiselle

Lukioon hakeminen

Mikkelin lukioon haetaan toisen asteen yhteisvalinnassa helmi-maaliskuussa. Keskiarvoraja vaihtelee vuosittain hakijamääristä riippuen.

Pyrkiminen tapahtuu täyttämällä yhteishaun hakulomake netissä

Ikäluokan 2019 hakumateriaali


Lukiolaisen arki

Voidakseen osallistua täysipainoisesti opiskeluun, tarvitsee lukiolainen päätelaitteen. Lukiolainen on velvollinen hankkimaan asianmukaisen päätelaitteen oppituntikäyttöön. Päätelaitteen hankinnassa on syytä ottaa huomioon ylioppilastutkintolautakunnan määräykset sähköisessä yo-kokeessa käytettävästä päätelaitteesta.

Kokelas hankkii itse myös yo-kokeessa tarvitsemansa päätelaitteen. Jos lukiolaisella on lukioaikana opiskelukäytössä päätelaite, joka ei täytä yo-määräyksiä, on lukiolaisen siis tavalla tai toisella hankittava yo-kokeeseen määräykset täyttävä päätelaite.

Mikkelin kaupungilla on tapaturmavakuutus opiskelijoita varten. Kun opiskelijalle sattuu koulutapaturma, niin siitä on ilmoitettava mahdollisimman pian.

Jos tapaturma sattuu oppitunnilla, niin ilmoitus on tehtävä tunnin opettajalle, joka hoitaa tapaturmatiedot koulun kansliaan ja ohjaa potilaan oikeaan paikkaan saamaan jatkohoitoa.

Jos tapaturma sattuu välitunnilla tai koulumatkalla, niin on hyvä ottaa välittömästi yhteys terveydenhoitajaan, jolta saa tarvittavan ensiavun. Hän myös ilmoittaa tiedot eteenpäin.

Muissa tapauksissa ottakaa yhteys koulun kansliaan (koulusihteeri Erja Sundvall), josta tapaturman tiedot välitetään vakuutusyhtiölle.

Tarkemmat toimintaohjeet löydät täältä.

Kursseilla poissaoloraja on 3 x 75 min. Mikäli raja ylittyy, kurssi keskeytyy. Ainoastaan sairaustapauksien kohdalla on mahdollisuus tehdä poikkeuksia. Näistä poikkeuksista keskustellaan erikseen apulaisrehtorin ja ryhmänohjaajan kanssa.

Yli 3 vrk loma-anomus tehdään vapaamuotoisella Wilma-viestillä apulaisrehtorille. 1-3 vrk lomat myöntää ryhmänohjaaja.

Haluamme kannustaa siihen, että lukuvuoden koulupäiville ei varattaisi pitkiä lomia, jolloin opiskelija saisi lähiopetuksesta parhaan mahdollisen hyödyn. Ymmärrämme toki, että perheen muiden jäsenten lomat eivät aina osu koulujen lomajaksolle, jolloin loma-anomus on ajankohtainen.