Hallinto

Puhelin:

Erja Sundvall 050 311 7572

Ulla Väisänen 050 311 7180

Sähköposti:

erja.sundvall(at)mikkeli.fi

ulla.vaisanen(at)mikkeli.fi

Koulusihteeri ja koulun kanslia

Kanslia on avoinna maanantaista torstaihin klo 8 - 16 ja perjantaisin klo 8 - 15.15. Kanslia sijaitsee Mikkelin lukion 3. kerroksessa hallintosiivessä eli Savilahdenkadun puoleisessa päädyssä.

 • Lukion opiskelija voi anoa Kelan koulumatkatukea päivittäisiin koulumatkoihin, jos matka yhteen suuntaan lyhintä reittiä pitkin on vähintään 10 km.
 • Tuki anotaan Kelan lomakkeella, joka toimitetaan koulun kansliaan, mistä se toimitetaan Kelalle.
 • Kela voi myöntää 17 vuotta täyttäneelle opiskelijalle opintotukea hakemuksen perusteella.
 • Tukeen kuuluvat opintoraha ja opintolainan valtiontakaus. Asumislisä on poistunut Kelan tuista ja nyt opiskelijan on tarvitessaan haettava yleistä asumistukea.


Rehtoreiden työnjako

Johtava rehtori Jari Kinnula

 • Virkavalinnat
 • Lukiokoulutuksen kehittäminen


Rehtori Jari Tuomenpuro

 • Henkilöstöasiat
 • Sijaisuudet
 • Lukion kehittämistyö
 • Turvallisuusasiat
 • Kiinteistöasiat
 • Talous
 • Lukujärjestykset
 • Opiskelijaottopäätökset
 • Kurinpitopäätökset

Apulaisrehtori Erkki Salmela

 • Ylioppilaskirjoitukset
 • Yhteisöllinen opiskeluhuolto
 • Opiskelijahuolto
 • Ohjaustoiminta
 • Opiskelija-asiat
 • Yhteistyö opinto-ohjaajien ja ryhmänohjaajien kanssa
 • Valvontalistat ja aikataulujen suunnittelu
 • Lukujärjestykset, päättöviikot ja uusintakokeet