Opiskeluhuoltopalvelut: opiskeluterveydenhoito, kuraattori- ja psykologipalvelu

Opiskeluterveydenhuolto edistää terveyttä

Opiskeluterveydenhuollon tavoitteena on opiskelijan terveyden, hyvinvoinnin ja opiskelukyvyn seuraaminen ja edistäminen sekä yksilö- että yhteisötasolla. Erityistä tukea tarvitsevat opiskelijat pyritään tunnistamaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Terveydenhoitaja kutsuu kaikki lukion ensimmäisen lukuvuoden opiskelijat terveystapaamiseen Wilman välityksellä. Yksilöllisiä terveystapaamisia järjestetään aina tarpeen mukaan koko lukioajan. Terveydenhoitajan tehtäviin kuuluu myös omalta osaltaan poikien kutsuntatarkastusten tekeminen, jotka ajoittuvat pääsääntöisesti kakkosvuoteen.

Lukiossa toimii joka päivä avoin matalankynnyksen vastaanotto klo 8 - 10 välillä, aikaa ei tarvitse etukäteen varata. Vastaanotolla selvitellään mm. erilaisten oireiden syitä, rokotetaan, poistetaan ompeleita, annetaan sairauksien ennaltaehkäisyyn ja terveyden edistämiseen liittyvää neuvontaa jne. Lukiossa voidaan myös aloittaa e-pillerit. Terveydenhoitaja auttaa ensiaputapauksissa ollessaan paikalla, muulloin yhteydenotto opettajaan. Korona-aikana kiireettömät käynnit varataan ennakkoon numerosta 044 794 4650 klo 10.45 - 11.30.

Terveydenhoitajan poissaollessa opiskelijat voivat käyttää Esedun aamuvastaanottopalveluja ilman ajanvarausta klo 9-11 välillä osoitteessa Otavankatu 4. Tarkemmat tiedot ja kartta löytyvät terveydenhoitajan sisäänkäynnin vierestä. Toistaiseksi käynnit varataan ajanvarauksella numerosta 044 794 5085 tai 044 794 5086.

Avoimien vastaanottojen jälkeen toiminta jatkuu ennakkoon varatuilla lakisäätesillä terveys- ja muilla tapaamisilla, kokouksilla ja opiskeluhuollon moniammatillisilla palavereilla.

Opiskelulääkäri on koululla pääsääntöisesti joka tiistai, ajanvaraus terveydenhoitajan kautta.

Lääkäri tapaa opiskelijat kerran lukioaikana.

Vastaanotolla hoidetaan terveystarkastusten lisäksi myös kiireettömien sairauksien ja oireiden selvittelyä soveltuvin osin. Päivystykselliset asiat hoidetaan suoraan Päivystysavun kautta p. 611 711.

Yhteystiedot:

Opiskeluterveydenhoitaja Helena Salmi

Puhelin 044 794 4650

Vastaanotto 2. kerroksen huoneessa 223-224 joka päivä. Muutoksista ilmoitetaan Wilmassa tai ovitiedotteella.

Yhteyttä voi ottaa myös Wilman kautta (terveydenhoitaja vastaa viesteihin aina ehtiessään, ei reaaliajassa), mutta opiskelijan terveydentilaa koskevia asioita ei Wilmassa voi käsitellä. Yhteys joko puhelimitse tai käymällä aamuvastaanotolla.

Jos et pääse sovittuun tapaamiseen, peru/siirrä aikasi 24 tuntia ennen sovittua aikaa.

Opiskelijoilla on oikeus suun terveystarkastukseen hammashoidossa vähintään kerran opiskeluaikana. Palvelu on yli 18-vuotiaille maksullinen. Ajanvaraus varataan numerosta 015 194 4410.

Kuraattori tukee ennaltaehkäisevästi

Kuraattori tuo sosiaalialan asiantuntijana opiskeluhuollon toimintaan kokonaisvaltaisen näkökulman opiskelijan elämäntilanteesta. Kuraattorityön painotus on ennaltaehkäisevässä ja varhaisessa tuessa sekä opiskelijoiden ongelmien varhaisessa selvittelyssä.

Kuraattori auttaa ja tukee opiskelijoita mm.

 • arjessa selviytymisessä/omaan hyvinvointiin liittyvissä asioissa (esim. opinnot, mieliala)

 • ihmissuhdeasioissa (esim. kaverit/perhe/parisuhde)

 • omaan kasvuun ja kehitykseen liittyvissä asioissa

 • tulevaisuuden suunnittelussa/itsenäistymiseen liittyvissä asioissa (esim. omaan asuntoon muuttaminen, toimeentulo)

 • erilaisissa kriisitilanteissa

Opiskelija voi hakeutua kuraattorin vastaanotolle oma-aloitteisesti, huoltajien, opettajien, terveydenhoitajan tai muun yhteistyökumppanin ohjaamana. Palvelut ovat vapaaehtoisia ja luottamuksellisia. Kuraattori toteuttaa yksilökohtaista opiskeluhuoltotyötä opiskelijan ja hänen huoltajien/muiden läheisten kanssa. Tarvittaessa kuraattori ohjaa opiskelijoita muihin sosiaali- ja terveyspalveluihin tai kutsuu yhteistyökumppaneita mukaan opiskelijan tueksi.

Yhteydenotot ja ajanvarukset mielellään Wilman kautta (henkilökunta-valikko).

Yhteydenotto soittamalla tai tekstiviestillä on myös mahdollista.

Yhteystiedot:

Mikkelin lukion kuraattori Outi Puikkonen 050 389 1259, outi.puikkonen@essote.fi

Psykologi opiskelijan tukena

Psykologin työn tavoitteena on tukea opiskelijoiden opiskelua, oppimista ja hyvinvointia. Pääpaino yksilötyössä on

 • psykologisessa ohjauksessa ja neuvonnassa

 • oppimiseen ja keskittymiseen liittyvien vaikeuksien selvittämisessä ja tukemisessa sekä

 • mielen hyvinvointiin liittyvissä asioissa

Psykologi

 • käy tukikeskusteluja opiskelijoiden kanssa

 • tekee oppimisvaikeustutkimuksia

 • on yhteistyössä opiskelijoiden läheisten, opettajien ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa sekä

 • osallistuu yhteisölliseen opiskeluhuoltotyöhön.

Opiskelija voi hakeutua psykologin vastaanotolle oma-aloitteisesti tai huoltajien, opettajien, opiskeluterveydenhuollon tai muun yhteistyökumppanin ohjaamana. Palvelu on vapaaehtoista ja luottamuksellista.

Yhteydenotot ja ajanvaraukset mieluiten wilman kautta (henkilökunta-valikko).

Yhteydenotto soittamalla tai tekstiviestillä on myös mahdollista.

Yhteystiedot:

Aija Sairanen, II asteen psykologi

puh. 040 359 8178, sähköposti aija.sairanen(at)essote.fi