Erityisopetus

Tukea opiskeluun erityisopettajalta.

Mikkelin lukion on erityisopettaja päivittäin. Erityisopettaja vastaa mm. lukitestien suorittamisesta ja ohjaa opiskelijoita tarvittaessa lisätutkimuksiin. Erityisopettaja laatii lukilausunnot, lausunnot vieraskielisyydestä sekä erityisjärjestelyhakemukset ylioppilastutkintolautakuntaan. Hän opastaa opiskelijoita opiskelutekniikoissa, antaa tarvittaessa tukiopetusta eri oppiaineissa yhteistyössä aineenopettajien kanssa ja konsultoi tarvittaessa aineenopettajia koskien mm. opiskelijoiden luki- sekä oppimisvaikeuksia. Erityisopettaja toimii yhteisöllisen hyvinvointiryhmän jäsenenä ja työskentelee tiiviissä yhteistyössä opinto-ohjaajien, kuraattorin ja terveydenhoitajan kanssa.

Mikkelin lukiossa toimii erityisopettajana Heidi Piispanen.

Erityisopettajan työhuone sijaitsee 5. kerroksessa, huoneessa P505.

Vastaanottoajat: ma, ke, to 9 - 14, ti 9.30 - 14.30 sekä pe 9 - 13

Yhteystiedot: heidi.piispanen@edu.mikkeli.fi, 044-7945596

Aikavaraukset ja yhteydenotot myös wilma-viestillä.