Kansainvälisyys ja hanketoiminta

Mikkelin lukion kansainvälisyyssuunnitelma

Kansainväliset hankkeet

Mikkelin lukiossa on järjestetty vuosien varrella paljon tiedekouluja, kielten opintomatkoja ja muita kansainvälisiä hankkeita. Tiedekoulukursseilla mm. vieraillaan kansainvälisissä tutkimuslaitoksissa.

Erasmus+-projektit

Luonnontieteet

Vieraiden kielten opintomatkat


OPH:n hankkeet

TULUS – Tulevaisuuden lukioon suuntaamassa

Tavoitteet

  • LOPS2021-työskentelyn tukeminen
  • Yksilöllisten oppimispolkujen ja erityisen tuen mallien kehittäminen aikuislukiossa
  • Toiminnan laadun kehittäminen ja arviointi

Hanke pähkinänkuoressa

OPH:n rahoittamassa TULUS-hankkeessa valmistaudutaan 2021 voimaan tulevaan opetussuunnitelmaan sekä huolehditaan uuden lukiolain mukanaan tuomien uudistusten toteutumisesta. Hankkeen tavoitteina on mm. edistää opiskelijoiden osallisuutta lukion ja sen toiminnan kehittämisessä ja rakentaa uuden opetussuunnitelman mukaisia ainerajat ylittäviä opintokokonaisuuksia.

Hanke toteutetaan vuosina 2019–2021 ja sitä koordinoi Otavia.

Datariihi - innovatiivisen opiskeluympäristön kehittäminen

Tavoitteet

  • 5. kerroksen suuren aulatilan kalustaminen
  • Mahdollisuus korkeakouluyhteistyöhön digitaalisesti
  • Opettajien tiedonhankintataitojen vahvistaminen
  • Digitutoropiskelijoiden kouluttaminen

Hanke pähkinänkuoressa

Datariihi-hankkeessa Mikkelin lukiolle luodaan fyysinen ja digitaalinen oppimisympäristö, joka avaa lukiolaisille yhteydet läheisiin tiedeyliopistoihin sekä alueen korkeakouluihin. Tiedonhankinnan ja -hallinnan taidot yhdistävät kaikkia oppiaineita lukion opetussuunnitelman mukaisen oppimiskäsityksen kautta. Näiden taitojen haltuun ottamiseksi luodaan yhteistyökanavat XAMKin Digitalia-tutkimuskeskukseen sekä läheisimpien tiedekorkeakoulujen tietopalveluihin. Tila poistaa esteet eteläsavolaiseltakin lukiolta tehdä yhteistyötä opiskelijoiden tulevaisuutta edustavien tahojen eli korkeakoulujen kanssa.

Lukiorakennukseen luodaan miellyttävä, monipuolinen ja muunneltava tila, jossa oppiminen mahdollistuu sekä yksin että opettajavetoisesti. Tilassa on mahdollista toteuttaa itsenäistä opiskelua, pariopettajuutta sekä uuden opetussuunnitelman mukaisia, oppiaineita yhdistäviä moduliopintoja. Fyysinen ja digitaalinen oppimisympäristö yhdistyvät oppimiskäsityksen mukaisesti lukion arkityössä.


Liikkuva opiskelu

Yrittäjyyskasvatuksella elinvoimaa Etelä-Savoon

Ohjatusti kohti tulevaisuuden työelämää