Schoolbestuur

Het schoolbestuur KODiD vzw staat in voor het pedagogisch en didactisch functioneren van de school; beheert de financiën; draagt zorg voor de infrastructuur (gebouwen, inrichting,…); is de werkgever van alle personeelsleden (onderhoudspersoneel, leerkrachten, directie,…) en wordt bijgestaan door de Schoolraad en het Lokaal Overlegcomité (LOC).

Op 20 december 2022 kwam de Algemene Vergadering van vzw KODiD samen en benoemde volgende bestuurders voor een periode van 4 jaar:

  • Dhr. Jos Petes, voorzitter

  • Dhr. Gerd Marissens, ondervoorzitter

  • Mevr. Lieve Hermans, secretaris

  • Dhr. Dirk De Keukeleere

  • Dhr. Karel Renet

  • Dhr. Willy Schreurs

  • Dhr. Tuur Troch

  • E.H. Dominique Vandebergh

  • Dhr. Tom Coppens


Alle contacten met het schoolbestuur verlopen via de Algemeen Directeur van vzw KODiD (wilfried.focquet@kodid.be).