Scholengemeenschap

De scholengemeenschap is een vorm van bijzondere samenwerking waarbij een aantal scholen een engagement aangaan. De toetreding tot een scholengemeenschap betekent niet dat de scholen hun eigen identiteit opgeven, maar leidt tot een bundeling van krachten, met respect voor het pedagogisch project en de cultuur van iedere school. De meerwaarde van de samenwerking zit in het doorgeven van kennis, het ondersteunen van elkaar, het gezamenlijk uitwerken van een aantal projecten.

Onze school behoort tot de scholengemeenschap POLARIS.

Meldpunt klokkenluiders

Wie kan melden?

Elke persoon die in het kader van een werkrelatie informatie heeft verkregen over inbreuken, kan een melding doen bij een meldpunt. Het gaat dan in de eerste plaats om werknemers, zowel statutaire als contractuele personeelsleden maar ook om anderen zoals sollicitanten, stagiairs en (onder)aannemers en leveranciers.

Leerlingen en hun ouders kunnen geen gebruik maken van de klokkenluidersregeling.

Ons meldpunt

klokkenluider@katholiekonderwijs.vlaanderen

Guimardstraat 1, 1040 Brussel

02 507 07 12