Attest medicatie

Enkel in noodzakelijke situaties kan de school er op toezien dat uw kind bepaalde medicijnen inneemt op doktersvoorschrift.
Hiervoor dient onderstaand attest aan de school bezorgd te worden voor aanvang van de eerste toediening.

Let wel dat het deel aangeduid met ‘In te vullen door de arts’ ook echt door een arts wordt ingevuld.
Zonder handtekening en stempel van de arts wordt dit formulier als ongeldig beschouwd.

Bijlage 3 Attest medicatie.pdf