Welkom

Wij vinden het heel fijn dat u belangstelling toont voor onze school. Wij heten u en uw kind(eren) dan ook van harte welkom en danken u voor het vertrouwen dat u in onze school stelt.

Uw kind heeft het moeilijk in de gewone school. De gewone school heeft het misschien moeilijk met uw kind.

Uiteindelijk blijkt er Buitengewoon Onderwijs te zijn voor kinderen die het moeilijk hebben….

Onze school heeft een onderwijsaanbod voor

 • kinderen met gedrags- en socio-emotionele problemen met normale leermogelijkheden (type 3)
 • kinderen met gedrags- en socio-emotionele problemen en beperkte leermogelijkheden (type 3)
 • kinderen met een autismespectrumstoornis en (rand-)normale begaafdheid (type 9)

Onze school biedt aangepast onderwijs voor deze drie groepen van kinderen.

Van onze kant gaan wij ons als schoolteam ten volle inzetten opdat uw kind(eren) niet alleen op het vlak van onderwijs, maar ook op het vlak van menselijke waardering, hartelijkheid en vriendschap hier een goede tijd zal/zullen doormaken. We willen hen laten kennismaken met de realistische wereld om hen heen. We willen hen leren omgaan met deze wereld op een efficiënte en positieve manier.

Wij proberen vanuit een christelijke geïnspireerdheid onze leerlingen op een eenvoudige manier zoveel mogelijk kansen te bieden om tot een brede ontwikkeling te komen. Wij trachten hen zo goed mogelijk voor te bereiden op het secundair onderwijs en het verdere leven in onze maatschappij. Wij geloven in de ontwikkelbaarheid van elk kind.

Uiteraard hopen wij op een goede samenwerking met u, want kinderen opvoeden is dikwijls een complex gegeven. Het is een zaak die ons allen aanbelangt. Jullie ouders/ begeleiders zijn onze opvoedkundige partners.

Wij staan dan ook klaar om bij vragen en problemen samen met u naar een gepaste oplossing te zoeken. Uw kind kan er alleen maar goed bij varen.

Ons kind- en leerlingvolgsysteem helpt ons om problemen op te sporen en er een positieve oplossing voor te vinden.

Aan de hand van deze site willen wij u verder laten kennismaken met ons gezellig schooltje. Neem ook ons schoolreglement aandachtig door zodat u op de hoogte bent over het reilen en zeilen hier op school.

Tevens komen er een aantal leefregels en doelstellingen naar voren. Wij hopen dat u uw kind(eren) zult aanmoedigen om de leefregels en doelstellingen van onze school na te streven en de afspraken stipt na te leven. Het komt het goede verloop van het schoolgebeuren en de wederzijdse samenwerking uitermate ten goede.

Houd het schoolreglement (dat u bij het begin van het nieuwe schooljaar ontvangt) binnen handbereik en aarzel niet om ons te contacteren bij twijfel of onduidelijkheid.

We vatten voor u nog even samen:

Onze doelstelling

de focus leggen op de “totale ontwikkeling” van het kind door kansen te bieden om:

 • schoolse vaardigheden te ontwikkelen
 • te geloven in eigen kunnen
 • te groeien tot een zelfstandig individu
 • te leren omgaan met elkaar
 • voldoende weerbaar te worden binnen de maatschappij
 • eigen mogelijkheden en talenten te ontdekken en in te zetten

Onze troeven

 • een deskundig team
 • individueel aangepaste leerprogramma’s
 • aangepaste methodes en leermiddelen
 • nauwe samenwerking met ouders
 • kleine klasgroepen
 • auti-werking: geïntegreerde werking in de klassen
 • goede samenwerking met CLB en hulpverleningsinstanties
 • een uitnodigende speelplaats met tal van speelmogelijkheden


Meer info over onze werking vindt U verder op deze website. Uiteraard zijn jullie ook steeds van harte welkom in onze school. (na een telefonisch afspraak)