Praktische info

Praktische info

  • Schooltijden

8u55 - 12u30

13u20 - 15u05

Woe: 8u55 - 12u05

Toezicht vanaf 8u20 en tot 15u20


  • Leerlingenvervoer

Er is een busdienst voorzien die de leerlingen thuis ophaalt en weer naar huis brengt.


  • ’s Middags blijven alle leerlingen op school.


  • Er is geen voor- en naschoolse opvang, maar de school werkt nauw samen met de buitenschoolse opvang op andere locaties. De schoolbus zorgt dan voor het vervoer van en naar de opvang.

  • Inschrijvingen

Inschrijvingen kunnen het ganse jaar na afspraak.

Voor een inschrijving in het buitengewoon onderwijs is een verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs van het CLB vereist.

Wat meebrengen bij inschrijving?

Het verslag van het CLB en een identiteitsbewijs van het kind.


  • Capaciteitsbepaling: gelieve u te wenden tot de LOP-deskundige Genk basisonderwijs:

Mevr. Lies Zaenen (lies.zaenen@ond.vlaanderen.be - GSM: 0499 59 43 65)