Praktische info

Praktische info

  • Schooltijden

8u55 - 12u30

13u20 - 15u05

Woe: 8u55 - 12u05

Toezicht vanaf 8u15 en tot 15u20


  • Leerlingenvervoer

Er is een busdienst voorzien die de leerlingen thuis ophaalt en weer naar huis brengt.


  • ’s Middags blijven alle leerlingen op school.


  • Er is geen voor- en naschoolse opvang, maar de school werkt nauw samen met de buitenschoolse opvang op andere locaties. De schoolbus zorgt dan voor het vervoer van en naar de opvang.
  • Inschrijvingen

Voor het schooljaar 2018-2019:

Inschrijvingen kunnen het ganse jaar na afspraak.

Tijdens de vakantie kan er ingeschreven worden van maandag 2 juli 2018 tot en met vrijdag 6 juli 2018 en vanaf maandag 27 augustus 2018 tot en met vrijdag 31 augustus 2018 van 9u00 tot 12u00 en van 13u00 tot 16u00.

Voor het schooljaar 2019-2020:

Wettelijke voorrangsperiode voor broers en zussen en kinderen van personeel van 18 februari tot en met 1 maart 2019. De vrije inschrijvingsperiode start op 11 maart 2019.

Voor een inschrijving in het buitengewoon onderwijs is een verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs van het CLB vereist.

Wat meebrengen bij inschrijving?

Het verslag van het CLB en een identiteitsbewijs van het kind.


  • Capaciteitsbepaling: gelieve u te wenden tot de LOP-deskundige Genk basisonderwijs:

Mevr. Lies Zaenen (lies.zaenen@ond.vlaanderen.be - GSM: 0499 59 43 65)