Onze types

Type 3: ernstige sociale, emotionele en/of gedragsproblemen

Niveau kleuter en lager onderwijs

Deze kinderen hebben meestal problemen op diverse gebieden:

  • sociale problemen:
  • moeilijk samenspelen, weinig kunnen verdragen van anderen...
  • emotionele problemen:
  • weinig zelfvertrouwen, zich niet goed in zijn vel voelen...
  • werkhoudingsproblemen: faalangst, snel afgeleid zijn, opdrachten niet afwerken...
  • overbeweeglijkheid:
  • heel druk, niet kunnen stilzitten...


Type 9: Autisme spectrum stoornissen

Niveau kleuter en lager onderwijs

Voor kinderen met een autismespectrumstoornis (ASS) die geen verstandelijke beperking hebben. In de Dolfijn hebben we een geïntegreerde werking. Dit wil zeggen dat de leerlingen met een type 9 attest niet in aparte klassen. We zorgen voor een veilige, voorspelbare en duidelijke leer- en leefomgeving en er wordt daarenboven met het hele team bekeken welke aanpassingen er nodig zijn om het individuele ontwikkelings- en leerproces van deze leerlingen te vergemakkelijken. Voorbeelden hiervan zijn: dagschema’s, stappenplannen, sociale scripts of leerverhalen, aangepaste speeltijden, afschermbladen en het gebruik van koptelefoons. Daarnaast wordt er ingezet op het aanleren van diverse vaardigheden om het zelfstandig functioneren te bevorderen. Zo leren we hen bijvoorbeeld omgaan met de op maat gemaakte stappenplannen (bv.: ‘Hoe speel ik een spel?’) en met een aanstiplijst voor verschillende routinetaken (bv.: ‘Hoe maak ik mijn boekentas?’). Deze vaardigheden worden aangeleerd in kleine groepjes in de klas, maar dit kan eveneens tijdens individuele sessies bij de logopedist, kinesist, ergotherapeut of psycholoog.