Welkom in onze school

Beste ouders,

Omdat alle informatie, werkbundels, hulpmiddelen, ... die we jullie willen aanbieden in deze moeilijke periode zo veel wordt hebben we deze verplaatst naar een andere pagina. Er is niets verwijderd, je kan het allemaal mooi terugvinden door op onderstaande link te klikken.

Nieuwe informatie, bundels, ... zal/zullen wel steeds hieronder verschijnen en nadien verhuizen naar de infopagina.

Van 18 t.e.m. 29 mei 2020

Heb je een vraag, zit je met een probleem rond de dagtaakjes... contacteer via deze weg even de juf.

Het Laatste Nieuws...

Beste ouder(s), begeleider(s), …

Zoals beloofd zouden we jullie zo snel mogelijk op de hoogte brengen over een mogelijke heropstart van de lessen. Bij het bekijken van onze organisatie blijven we de veiligheid van onze leerlingen en ons personeel vooropstellen. Dit wil zeggen dat we blijven rekening houden met de geldende maatregelen rond hygiëne en social distancing.

We zijn erin geslaagd om ervoor te zorgen dat alle klassen toch 2 dagen per week naar school kunnen komen vanaf 2 juni. Deze organisatie is enkel mogelijk als de noodopvang zo klein mogelijk blijft. Mogen we daarom vragen om enkel beroep te doen op de noodopvang indien jullie ECHT geen andere oplossing hebben.

1. Wie zal op welke dagen les krijgen op school?

Vanaf dinsdag 2 juni 2020: De Bijtjesklas (juf Kaat)

=> Elke maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag.

OPGELET: maandag 1 juni is de school VOLLEDIG gesloten.

Vanaf dinsdag 2 juni 2020: De Schildpaddenklas (juf Katrien)

=> Elke maandag, dinsdag en woensdag

OPGELET: maandag 1 juni is de school VOLLEDIG gesloten

Vanaf donderdag 28 mei 2020: De Mollenklas (juf Kristel)

=> Elke donderdag en vrijdag

Reeds opgestart: De Vlinderklas (juf Nancy)

=> Elke donderdag en vrijdag

Vanaf Dinsdag 2 juni 2020: De Stokstaartenklas (juf Ilse)

=> Elke maandag en dinsdag

OPGELET: maandag 1 juni is de school VOLLEDIG gesloten

Vanaf dinsdag 2 juni 2020: De Uilenklas (juf Anneleen)

=> Elke maandag en dinsdag

OPGELET maandag 1 juni is de school VOLLEDIG gesloten

Vanaf woensdag 3 juni 2020: De Koalaklas (juf Cindy/Hannie)

=> Elke maandag en woensdag

OPGELET maandag 1 juni is de school VOLLEDIG gesloten

Vanaf woensdag 3 juni 2020: De Kameleonklas (juf Lore)

=> Elke woensdag en vrijdag

Vanaf donderdag 4 juni 2020: De Pandaklas (juf Anja)

=> Elke donderdag en vrijdag

Reeds opgestart: De Leeuwenklas (juf Melissa)

=> Elke maandag en dinsdag

OPGELET maandag 1 juni is de school VOLLEDIG gesloten


De school is open vanaf 8u20 tot 15u. Indien u uw kind zelf brengt, vragen we om dit zo laat mogelijk te doen (tussen 8u45 en 8u55).

2) Wat op de dagen wanneer ze geen les hebben?

Doordat we op deze manier alle leerlingen kunnen laten heropstarten, zullen de dagtaken en de feedbackmomenten op de andere dagen NIET meer doorgaan. Wel zullen de leerlingen na 2 dagen les steeds huiswerk mee krijgen om op de twee andere dagen thuis te maken. Op woensdag voorzien we geen huiswerk.

Voorbeeld 1: Uw kind krijgt op maandag en dinsdag les op school. Dinsdag zal de juf huiswerk meegeven om te maken op donderdag en vrijdag.

Voorbeeld 2: Uw kind krijgt op woensdag en vrijdag les op school. Op vrijdag zal de juf huiswerk meegeven om te maken op maandag en dinsdag.

Het huiswerk wordt steeds meegegeven vanuit school. Op deze manier zullen jullie de taken dus niet meer moeten komen afhalen. Mogen we wel vragen om het gemaakte huiswerk steeds terug mee te geven naar school op de dagen dat ze les hebben.

OPGELET: De opstart van de lessen is onder voorbehoud. Wanneer we merken dat de veiligheid in het gedrang komt (bv. omwille van te veel leerlingen in verhouding met de beschikbare ruimte) kan de opstart van bepaalde klassen geannuleerd worden. U wordt hiervan tijdig op de hoogte gebracht.

3) Hoe wordt de opvang georganiseerd vanaf 2 juni?

Omdat we de opstart voor alle klassen graag willen doen slagen, vragen we om echt enkel gebruik te maken van de opvang indien u echt geen andere mogelijkheid heeft. Indien er teveel kinderen voor de noodopvang ingeschreven zijn, zijn we genoodzaakt om lessen bij andere klassen te annuleren.

4) Hoe houden we de school veilig?

De veiligheid van onze leerlingen en ons personeel is het belangrijkste. Door een combinatie van maatregelen zorgen we voor een zo veilig mogelijke schoolomgeving.

  • Vaste groepen (contactbubbels): de groepen blijven zo veel mogelijk hetzelfde. De verschillende groepen hebben geen contact met elkaar. De klasgroepen zullen, indien nodig, gesplitst worden over 2 klaslokalen.
  • Aparte speeltijden: de leerlingen zullen enkel speeltijd hebben met hun eigen bubbel. Per groep wordt een zone afgebakend op de speelplaats.
  • Afstand houden (1.5 meter): de leerkrachten en de leerlingen houden zoveel als mogelijk voldoende afstand van elkaar. In de klas, de gangen en op de speelplaats. De leerlingen zullen maximum met 6 in één lokaal zitten. Dit geldt zowel voor de opvang als voor de leerlingen die opstarten.
  • Mondmaskers: de leerlingen zijn niet verplicht een mondmasker te dragen op school, maar het mag natuurlijk altijd.
  • Netheid: Leerkrachten en leerlingen kunnen vaak hun handen wassen of ontsmetten met handgel. De lokalen worden regelmatig verlucht. De school maakt de lokalen grondig schoon.

5) Hoe werk je als ouders mee aan veiligheid op school?

Houd je aan de algemene maatregelen.

  • Houd afstand van de andere ouders en kinderen.
  • Draag bij voorkeur een mondmasker.
  • Als je je kind brengt, zet je hem/haar af op de volgende plaats:
   • Voor de opvang: Aan de hoofdingang (glazen deur)
   • Voor de lesmomenten: Aan de kleine schoolpoort.

Bij het afhalen wacht je aan je auto tot de klas van jouw kind in de afhaalzone klaarstaat. Dan mag je naar de voorziene wachtzone komen om je kind af te halen:

  • Voor de opvang: Aan de brievenbus
  • Voor de lesmomenten: Aan de grote schoolpoort
  • Kom niet voorbij de schoolpoort of de hoofdingang.
  • Blijf niet praten aan de ingang of uitgang.
  • Wil je praten met iemand van het schoolteam. Maak dan een afspraak via telefoon of via mail.
  • Zowel de opvang als de school is open vanaf 8u20 en is gedaan om 15u. Op woensdag is dit om 12u00.

6) Hoe organiseren we het leerlingenvervoer veilig?

We willen benadrukken om zoveel mogelijk beroep te doen op eigen vervoer en zo weinig mogelijk op het busvervoer. Als u kan, breng uw kind dan liefst zelf naar school.

We hebben voor de ouders die busvervoer aangevraagd hebben via de online module ook het busvervoer grotendeels kunnen regelen. De ouders voor wie dit niet lukte zijn reeds telefonisch op de hoogte gebracht.

Afspraken op de bus:

  • Bij het in- en uitstappen moeten de leerlingen verplicht een mondmasker dragen. We vragen aan de ouders dit zelf te voorzien.
  • Ook op de bus wordt er rekening gehouden met veilige afstanden tussen de leerlingen.
  • De chauffeur en busbegeleiders zullen ook een mondmasker dragen.

7) Wat als je kind ziek is?

  • Zieke kinderen MOETEN thuisblijven;
  • Is iemand van je gezin (mogelijk) besmet met corona? Dan MOET je kind 14 dagen thuisblijven.
  • Behoort je kind tot de risicogroep (bv. een afgezwakte immuniteit)? Dan beslist de behandelende dokter of je kind de lessen op school kan volgen of verder thuis kan leren.
  • Behoort iemand van je gezin tot de risicogroep? Dan mag je kind de lessen op school volgen, tenzij de dokter anders beslist.
  • Indien uw kind ziek wordt op school, zullen we u contacteren en vragen om je kind zo snel als mogelijk op school te komen halen. Ondertussen wordt je kind in een apart lokaal opgevangen.

Indien jullie vragen hebben, mag je de school altijd contacteren! (089 30 71 92)

We kijken er naar uit om alle leerlingen terug te mogen verwelkomen!

ZORG GOED VOOR ELKAAR!

Warme groeten, Het Dolfijn-team