Welkom in onze school

Het Laatste Nieuws...

Affiche scholen 9&10november.pdf

Overgang naar CODE ORANJE

Zoals jullie via de media al vernomen hebben gaat het onderwijs over naar code ‘Oranje’ wat betreft de coronamaatregelen. Deze nieuwe maatregelen gaan in vanaf vandaag (21/10/2020)!

Voor onze school zijn er echter geen grote wijzigingen aangezien wij al extra inzetten om het voor de leerlingen en het personeel veilig te houden. Wij geven graag een overzichtje van de wijzigingen die wel voor ons van toepassing zijn:

· Extra muros activiteiten gaan voorlopig niet door (toneelvoorstellingen, externe workshops, sportdagen, …)

· Enkel essentiële overlegmomenten gaan door en dit volgens strikte hygiënische maatregelen (bv. dringende oudergesprekken, hulpverlenersoverleg, ed.)

· Ouders mogen nog steeds het schooldomein niet betreden (enkel op afspraak)

· Oudercontacten gaan voorlopig niet door (meer informatie hoe we dit wel gaan organiseren volgt later)

De school blijft dus wel gewoon open en de lessen zullen doorgaan zoals gepland. We verwachten dan ook dat alle leerlingen aanwezig zijn op school. Is uw zoon/dochter ziek, vragen we om even te overleggen met uw huisarts. Hij/zij zal de beslissing nemen of uw zoon/dochter naar school mag komen of niet.

Als u vragen heeft mag u natuurlijk altijd contact opnemen met de school (089 30 71 92).

Beslissingsboom KLEUTER.pdf
Beslissingsboom LAGER.pdf