ESCOLA MATINERA

El servei d'escola matinera està a disposició de les famílies perquè aquestes puguin deixar als seus fills/es a l'escola abans de començar les classes. Està disponible tots els dies lectius del curs escolar i es fa a l'edifici d'educació infantil. L'horari és de 7:30 a 9:00 i inclou el berenar de llet amb galletes i/o cereals.

Els preus són els següents:

Mesos de Setembre /Nadal i Setmana Santa- 15 € (socis) 30 € (no socis).

Resta de mesos - 30 € (socis) - 50 € (2 germans) / 60 € (no socis).

Dies (esporàdics)- 3 € (socis) / 5 € (no socis)

Pagament als c/c indicant nom i llinatge de l,alumne, curs i E.MATINERA

La Caixa: ES42 2100 0058 9002 4781