ESCOLA MATINERA

El servei d'escola matinera està a disposició de les famílies perquè aquestes puguin deixar als seus fills/es a l'escola abans de començar les classes. Està disponible tots els dies lectius del curs escolar i es fa a l'edifici d'educació primària. L'horari és de 7:30 a 9:00 i inclou el berenar de llet amb galletes i/o cereals(fins les 8'30 hores).


ESCOLA MATINERA CARTELL.pdf
nous preus Matiena-.pdf